מבנה המערכת

לקבל מידע נוסף, עברו עם העכבר על כל אחד ממרכיבי המערכת