יצירת קמפיין חייגן לנציג

1. גשו לממשק החייגן האוטומטי בממשק הניהול.

2. לחצו על צור קמפיין חדש.

צור קמפיין חייגן חדש

3. בחרו את מנהל הקמפיין (משתמש עליו יוגדר הקמפיין).

4. בחרו שם עבור הקמפיין.

5. בסוג הקמפיין, בחרו באפשרות חייגן לנציג ולאחר מכן לחצו על המשך.

הגדרות חייגן לנציג שלב ראשון

6. בחרו את השלוחות אשר ישמשו לקבלת שיחות במהלך הרצת הקמפיין על ידי בחירת/ גרירת השלוחות הרצויות מהעמודה הימנית לעמודה השמאלית (ניתן גם לבצע חיפוש בעזרת השדה הנמצא בראש העמודה הימנית).

7. לחצו על המשך למעבר להגדרות הקמפיין.

הגדרות חייגן לנציג בחירת שלוחות

8. קבעו את הימים ושעות הפעילות של הקמפיין. הקמפיין יתחיל לעבוד ויפסיק אוטומטית בהתאם לשעות וימים אלה.

9. במידה וישנם מועדים חריגים, מעבר לשעות הפעילות הרגילות, ניתן להוסיף חריגות, בהן הקמפיין יפסיק לפעול בתוך שעות הפעילות הרגילות או שבהן יפעל הקמפיין מחוץ לשעות הפעילות הרגילות.

שעות פעילות קמפיין

10. קבעו מה יהיה משך החיוג המקסימלי, לפני שהמערכת תפסיק את ההמתנה למענה ותעבור ליעד הבא. שימו לב, ככל שמשך זמן החיוג המקסימלי יהיה נמוך יותר החייגן ימתין זמן קצר יותר למענה ויוכל להוציא יותר שיחות בפרק זמן נתון ומצד השני יש צורך לתת ללקוחות זמן מענה ארוך מספיק.

טיפ: במידה והנציג שקיבל את השיחה ינתק אותה טרם הגעתה לזמן ההמתנה המקסימלי השיחה לא תספר כניסיון חיוג ליעד. לדוגמא: הנציג קיבל שיחה מהחייגן, הוא המתין 10 שניות וניתק בעוד משך החיוג המקסימלי הינו 20 שניות. בסיטואציה זו אותה השיחה לא תחשב כניסיון השגה.

11 קבעו מה יהיה משך השיחה המקסימלי. כאשר שיחה תגיע למשך שנקבע, השיחה תנותק אוטומטית.

12. קבעו כמה ניסיונות חיוג ליעד יבוצעו, במידה והשיחה לא נענתה, הגיעה לצליל תפוס או נותקה ללא מענה. בסיום הניסיונות החוזרים, לא יבוצעו ניסיונות נוספים.

13. קבעו את אורך הזמן האדמינסטריבי בין השיחות- הזמן שניתן לנציג לביצוע פעולות אדמניסטרטיביות לפני קבלת השיחה הבא.

14. קבעו את הזמן המינימלי לפני חיוג חוזר לשיחות שלא נענו- זמן מינימלי להמתנה לפני חיוג חוזר ליעד שהשיחה אליו נכשלה. במידה וישנם כמה מספרים הממתינים לחיוג, זמן ההמתנה יכול להתארך ולכן נקרא 'זמן מינימלי'.

15. קבעו את המספר המזוהה אשר יוצר ללקוח.

16. קבעו את השם המזוהה- טקסט קצר אשר יופיע בתצוגה של השלוחה המקבלת את השיחה. מומלץ להשתמש בשם מזוהה אשר יאפשר לנציגים לדעת מאיזה קמפיין הגיעה השיחה.

17. קבעו עדיפותחייגן בעל העדיפות הגבוהה ביותר יוציא את השיחות שלו ראשון. 10 מסמל את העדיפות הגבוהה ביותר. 

18. קבעו האם ברצונכם במענה אוטומטי- השיחה תענה באופן אוטומטי על ידי נציג ומיד תחל לצלצל אל היעד.

19. לחצו על המשך.

הגדרות מתקדמות קמפיין

20. בדקו שכלל הגדרות הקמפיין נכונות ולחצו על סיים לשמירת הקמפיין (ניתן לבצע שינויים מאוחר יותר).

21. לחצו על סיים.

22. הקמפיין הוסף בהצלחה, כעת תוכלו לראותו בטבלת הקמפיינים הפעילים.