קמפיינים פעילים

היכרות

 סרגל קמפיינים פעילים

 

בדף זה ניתן לצפות בכלל הקמפיינים הפעילים בחשבון.

 2019-03-12_13-51-39

 

מזהה קמפיין המספר הסידורי של הקמפיין במערכת
סוג קמפיין חייגן חכם או חייגן לנציג
שם שם הקמפיין ששהוגדר
קוד API רלוונטי במקרה של התממשקות חייגן
מועד תחילת קמפיין תאריך ושעת הקמת הקמפיין
יעדים צפייה בדו"ח סטטוס חיוג ליעדים והוספת רשומות חדשות לחיוג 
סטטוס כבוי או פעיל
הגדרות עריכה ושינוי הגדרות
פעולות הפעלה, עצירה וסגירה של הקמפיין
הורדת רשימת יעדים ייצוא דו"ח ססטוס חיוג ליעדים לאקסל
יעד אחרון שהוסף מספר הטלפון האחרון שהתווסף לרשימה
מועד הוספת יעד אחרון תאריך ושעה של הוספת הרשומה האחרונה
יעדים שנותרו לחיוג מספר השיחות הממתינות לחיוג (יעדים חדשים ויעדים לחיוג חוזר)

הוספת רשומות לקמפיין

ישנן שלוש אופציות שבאמצעותן ניתן להוסיף רשומות חדשות לקמפיין קיים:

 • הוספת רשומות באמצעות אקסל
 • הוספת רשומות באופן ידני
 • הוספת רשומות באמצעות CallBack
 • הוספת רשומות באמצעות API

הוספת רשומות באמצעות אקסל

1.בטבלת קמפיינים פעילים, בעמודת יעדים לחצו על הוסף עבור שורת הקמפיין שעבורה ברצונכם להוסיף יעדים.

הוספת יעדים

2. בחרו בלשונית יבוא מקובץ אקסל.

יבוא מקובץ אקסל

3. הורידו את קובץ תבנית האקסל ופתחו אותו.

קובץ תבנית אקסל

4. העמודות הירוקות הנן לשימוש מערכת החייגן בעוד העמודות הכחולות הנן אופציונליות להצגת מידע בחלונית הקפצת המסך בשיחה נכנסת. על פי הצורך, מחקו את העמודות המיותרות. שלושת העמודות הראשונות הינן החשובות ביותר-הוסיפו להן את הפרטים הרלוונטיים:

 • Phone- מספר הטלפון של הלקוח שברצונכם לחייג אליו.
 • Customer Name- שם הלקוח שיופיע לנציג בעת המענה לשיחה על גבי צג הטלפון או ה-Softphone.
 • Caller ID- מספר הטלפון שיוצג ללקוח בשיחה היוצאת.
 • Priority - מתן עדיפות לרשימת יעדי חיוג בתוך החייגן

5. שמרו את קובץ האקסל.

6. בחרו את המדינה אליה משוייכים היעדים בקובץ האקסל:

 • במידה ואתם מעוניינים לחייג ליעד אחד בלבד, בחרו את המדינה הרלוונטית כאשר מספרי הטלפון שעודכנו באקסל יופיעו ללא קידמות מדינה. לדוגמא אם החיוג הוא לישראל בלבד, מספרי הטלפון שיופיעו בקובץ האקסל יהיו ללא קידומת מדינה 08-9455555.
 • במידה ואתם מעוניינים לחייג למספר יעדים (ליותר ממדינה אחת), בחרו את האופציה Multiple countries כאשר מספרי הטלפון שעודכנו באקסל יופיעו עם קידומת מדינה. לדוגמא חיוג לישראל בנוסף למדינות אחרות, מספרי הטלפון שיופיעו בקובץ האקסל יהיו עם קידמות מדינה 9728-9455555+.

7. העלו את קובץ האקסל על ידי לחיצה על Choose file ובחרו את הקובץ הרלוונטי.

8. לחצו על הוסף לקמפיין. אם קובץ האקסל "כבד" יקח לו מספר דקות לעלות למערכת.

טיפ: לא מומלץ לטעון יותר מ-30,000 רשומות בבת אחת. לקובץ המכיל יותר ממספר רשומות זה יקח זמן רב לעלות למערכת.

 בחירת מדינה והוספה לקמפיין

הוספת רשומות באופן ידני

1.בטבלת קמפיינים פעילים, בעמודת יעדים לחצו על הוסף עבור שורת הקמפיין שעבורה ברצונכם להוסיף יעדים.

הוספת יעדים

2. לשונית הוספה ידנית תפתח מייד.

3. הוסיפו מספרי טלפון בהקלדה או על ידי העתק-הדבק. שימו לב שעל מנת שמספרי הטלפון יטענו באופן תקין, יש למקם בכל שורה מספר טלפון אחד בלבד ללא רווחים בין השורות.

4. בחרו את עדיפות היעדים בתוך הקמפיין 

5. לחצו על הוסף לקמפיין.

 הוספת יעדים ידנית (1)

הוספת רשומות באמצעות CallBack

הרשומות באמצעות CallBack מתווספות באופן אוטומטי לקמפיין במידה ושירות זה הופעל והוגדר מבעוד מועד.

עריכת קמפיין

עריכת הקמפיין מאפשרת לכם לחזור לעמוד הגדרות הקמפיין ולבצע שינויים על פי הצורך.

1. בעמודת הגדרות לחצו על ערוך.

עריכת קמפיין (1)

2. שנו את הגדרות קמפיין החייגן על פי הצורך. לקבלת הסברים על הגדרות לחצו על סוג החייגן שברונכם לשנות עבורו את ההגדרות: קמפיין חייגן חכם (Predictive), קמפיין חייגן לנציג.  

שימו לב, לאחר העלאת רשומות לקמפיין לא ניתן לשנות עבור אותן הרשומות את הגדרת מספר נסיונות חיוג ליעד. אם בכל זאת תבחרו לשנות את הגדרה זו היא תחול על הרשומות הבאות שיוטענו לקמפיין החייגן.

צפייה בסטטוס החיוג לרשומות הקמפיין

צפייה בסטטוס הקמפיין מאפשרת לכם לראות נתונים שונים בנוגע לקמפיין החייגן שהפעלתם.

1. בעמודת יעדים לחצו על צפה.

צפייה ביעדים

2. תפתח טבלת דו"ח קמפיין חייגן.

טבלת דוח סטטוס חייגן

להלן פירוט הנתונים המוצגים בכל עמודה:

מזהה שיחה המספר הסידורי של השיחה בקמפיין 
יעד מספר הטלפון שאליו חייג החייגן
תאריך הוספה התאריך בו הוספתם את הרשומה
מועד ניסיון הוצאת השיחה האחרון   תאריך ושעה בו בוצע נסיון ההשגה האחרון 
תאריך הוצאת השיחה הבאה במידה והגדרת מספר נסיונות לרשומה התאריך שבו יבוצע נסיון ההשגה הבא 
סטטוס

חייגן לנציג- הסטטוס בו נמצאת השיחה מצד הלקוח- ממתין לחיוג (השיחה עוד לא בוצעה), נענתה (הלקוח ענה לשיחה), נכשלה (השיחה לא נענתה), נותקה (השיחה נותקה על ידי הלקוח), בוצע מספר נסיונות מקסימלי (על ההגדרה שביצענו).

חייגן חכם- סטטוס השיחה מצד המערכת לאחר תגובת הלקוח לשיחה.

סטטוס בצד לקוח במידה ומדובר בקמפיין חייגן חכם, הסטטוס בו נמצאת השיחה מצד ההלקוח. 
משך שיחה (בשניות) כמות הזמן בשניות שבה נוהלה שיחה
נציג רישיון המשתמש שקיבל את השיחה, במידה ומופיע Admin User השיחה לא הגיע למשתמש ספציפי ולכן נרשמה על המערכת
הסרה במידה והשיחה עוד לא בוצע ניתן להסיר את הרשומה

הסרת רשומות מקמפיין

ניתן להסיר יעד ספציפי מהקמפיין אם החיוג אליו עדיין לא התבצע. על מנת להסיר יעד ספציפי לחצו על אופציית הסרה תחת עמודה הסרה בשורה הרלוונטית ליעד. במידה ובוצע כבר חיוג ליעד אופציית הסרה לא תופיע ולא ניתן יהיה להסיר את יעד זה (זאת משום שהשיחה אליו כבר בוצעה).

הסרת יעד ספציפי מחייגן

ניתן להסיר את כלל היעדים בבת אחת על ידי לחיצה על מחק את כל היעדים בחלק העליון של העמוד. שימו לב, אם בחרתם למחוק את כל היעדים לא תוכלו לשחזר את הרשימה עם הסטטוס של כל שיחה.

מחק את כל היעדים מהקמפיין

 

הורדת רשימת יעדים לאקסל

ניתן להוריד לאקסל את רשימת היעדים וססטוס החיוג ליעד. הדו"ח שיופיע הינו רלוונטי ומעודכן לזמן ההורדה שלו מהמערכת.

על מנת להוריד את רשימת היעדים וסטטוס החיוג לאקסל, לחצו על אייקון האקסל שמופיע תחת עמודת הורדת רשימת יעדים.

הורדת יעדים

פירוט העמודות המופיעות בדו"ח:

Representative    נציג שקיבל את השיחה
Call ID  מספר סידורי של השיחה
Campaign  מספר סידורי של הקמפיין
Phone  מספר הטלפון שאליו בוצע החיוג
Call sent תאריך ושעה של חיוג השיחה
Status סטטוס השיחה: 
Answer- השיחה נענתה
No answer- השיחה לא נענתה
To send- החיוג עוד לא התבצע
Black list- רשומה שנמצאת ברשימה השחורה שלכם
 Call duration in sec  זמן שיחה בשניות
Next Retry  תאריך נסיון החיוג הבא (במידה והוגדר מראש)

עצירה והפעלת קמפיין

ניתן לבצע עצירה והפעלה של קפיין פועל באופן מידי על פי הצורך.

בנוסף, ניתן לסגור קמפיין ולהעביר אותו לטבלת קמפיינים שהסתיימו.

פעולות אלה מבוצעות על ידי לחיצה על הפעולה הנחוצה תחת עמודת פעולות בטבלת קמפיינים פעילים.

לעצירת קמפיין פועל לחצו על עצור.

להמשך קמפיין כבוי לחצו על המשך.

לסגירת קמפיין והעברתו לקמפיינים שהתיימו לחצו על סגור.

עצירת קמפיין

מתן עדיפות ליעדים בין קמפיינים

מתן עדיפות בין קמפיינים בחייגן לנציג (זמין עבור סוג חייגן זה בלבד)

 • מאפשר לתת לחייגן/מספר חייגנים עדיפות בהוצאת שיחות על פני שאר החייגנים האחרים. 
 • במידה וישנם מספר חייגנים פעילים בחשבון, החייגן בעל העדיפות הגבוהה ביותר יוציא את השיחות שלו ראשון. כל עוד החייגן פעיל וישנם יעדים הממתינים לחיוג (כולל גם את הניסיונות החוזרים), הוא זה שימשיך להוציא את השיחות. 
 • במידה ואותם נציגים מוגדרים במספר חייגנים עם עדיפויות שונות, הם ימשיכו לקבל שיחות רק מהחייגן המועדף.
 • סולם העדיפויות נע בין 1 עד 10 כאשר 1 מסמל את העדיפות הכי נמוכה ו 10 מסמל את העדיפות הכי גבוהה.
 • ניתן לראות את העדיפות של כל חייגן בעמוד הקמפיינים הראשי:עידפויות בין חייגנים תצוגה
 • כל עדיפות מיוצגת על ידי צבע אחר:

                                              

 

 •  הגדרת העדיפות נעשית דרך עמוד עריכת הגדרות החייגן:

עריכת במפיין לנציג

 

עריכת בגדרות עדיפות

 

 

מתן עדיפות לרשימת יעדי חיוג בתוך החייגן

מתן עדיפות לרשימת יעדי חיוג בתוך החייגן : מתייחס לחייגן לנציג וחייגן חכם

 • מאפשר העלאת יעד בודד / קבוצת יעדים אשר יתועדפו גבוה יותר משאר היעדים הממתינים לחיוג בחייגן ספציפי
 • בניגוד לעדיפות בין חייגנים, פה העדיפות ניתנת ליעדים השונים בתוך הקמפיין עצמו.
 • בהעלאת יעדים ידנית ההגדרה נעשית דרך עמוד הוספת יעדי חיוג:

הוספת יעדים (1)

 עדיפותך בהוספה ידנית

 • הגדרת העדיפות על ידי ייבוא מקובץ אקסל נעשית מתוך הקובץ עצמו תחת העמודה Priority. כך ניתן להגדיר עדיפויות שונות לקבוצות יעדים שונות

אקסל (3)