מספרים מורשים

היכרות

סרגל מספרים מורשים

מספרים מורשים משמשים לביצוע פעולות ממספרים חיצוניים למרכזייה, ללא צורך להזין קוד גישה לצורך זיהוי. הפעולות העיקריות לשימוש במספרי גישה הוא הוצאת שיחות דרך המרכזייה והעלאת הקלטות.

חשוב: כאשר מספר טלפון מוגדר כמספר מורשה, כל פעולה המבוצעת ממספר זה נעשית ללא בקשת קוד או כל פעולת אבטחה אחרת. לכן יש להשתמש באפשרות זו בזהירות ולהיות בשליטה על מספר הגורמים להם יש גישה אוטומטית למספרי גישה.

עמודת טבלת המספרים המורשים:

שם משתמש המשתמש אליו משוייך המספר
שם שם עבור המספר המורשה
מספר טלפון מספר הטלפון המורשה
מחק מחיקת המספר המורשה

טבלת מספרים מורשים

הוספת מספר מורשה

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת מספרים מורשים.

מספרים מורשים Plus

2. בחרו משתמש אליו יהיה משויך המספר המורשה.

3. בחרו שם עבור המספר המורשה.

4. בחרו את המדינה אליה משויך המספר המורשה (עבור קידומת).

5. הזינו את המספר המורשה (כולל קידומת מלאה כמו "050").

6. לחצו על שמור לשמירה.

הוספת מספר מורשה

הסרת מספר מורשה

1. לחצו על כפתור ה"פח" לצד המספר להסרה.

2. אשרו את ההסרה.

חשוב: מספר שהוסר לא ניתן לשחזור.

מחיקת מספר מורשה