1. ניהול גישה ל CPanel:

הממשק מאפשר לבעלי החשבון לתת הרשאות כניסה נפרדות ל CPanel עבור משתמשים לאזורים שונים בממשק.

לכל משתמש ניתן לתת הרשאת גישה לאזורים שונים ב Cpanel עבור החשבון הנוכחי או תת חשבון מסויים.

כך למשל, ניתן לתת למנהל משמרת הרשאה רק למוניטור ולעמוד פירוט השיחות של החשבון ללא גישה לעמוד השלוחות והמשתמשים.

 

מספר דגשים:

1. אזורי הבחירה עבור כל חשבון ישתנו בהתאם לחשבון הנבחר. למשל בחשבון שלא מוצג בו טאב המוניטור, אזור זה לא יוצג באזורים המוצעים לבחירה.

2. לאחר שמירת הרשאה עבור משתמש מסוים ניתן לערוך אותה ולבצע שינויים בנתונים שנבחרו. 

3. פרטי הכניסה של המשתמש לו ניתנה הגישה יוצגו בטבלה הראשית תחת העמודה הגדרות כניסה ל CPanel.

 

להלן פירוט העמודות בטבלת ההרשאות: 

משתמש שם המשתמש לו ניתנה הגישה
הגדרות כניסה ל CPanel פרטי הכניסה של המשתמש לממשק
הרשאות לחלקי ה CPanel חלקי ה CPanel להם למשתמש ניתנה גישה
אימות דו שלבי מציג האם האימות הדו שלבי מופעל עבור המשתמש הנוכחי

 

 

2. אימות דו שלבי

האימות הדו שלבי הוא שכבת הגנה נוספת לכניסה לממשק ה CPanel. הוא מאפשר לבעלי החשבון להפעיל אימות כניסה לחשבון הראשי או לתתי החשבונות באמצעות שליחת הודעת SMS עם קוד אימות למספר סלולרי שיבחר. האימות יפעל עבור לוגין ברמת חשבון או לוגין ברמת משתמש באופן דומה.

בעת כניסה ברמת חשבון, ניתן לבחור במספר אליו ישלח הקוד מתוך רשימת מספרי אנשי הקשר המורשים בחשבון אליו מנסים להיכנס.

בעת כניסה ברמת משתמש, הקוד ישלח למספר הדיפולטיבי שהוגדר בעמוד הרשאות ניהול גישה ל Cpanel ללא יכולת לבחור במספר אחר.

 

 

מתן הרשאה חדשה:

 על מנת להגיע לעמוד ההרשאות יש ללחוץ על הגדרות -> הרשאות

1. יש ללחוץ על הוספת הרשאה למשתמש:

 הרשאות (2)

הרשאות 2

 

 2. בחלון שנפתח יש לסמן את הפרטים הרלוונטיים:

בחירת משתמש  בחירת המשתמש לו תינתן הרשאת הגישה
בחר את החשבון אליו יכנס המשתמש  בחירת החשבון או תת חשבון לו אליו המשתמש יוכל להיכנס
הרשאות לחלקי ה CPanel חלקי ה CPanel להם למשתמש תהיה גישה
מספר טלפון מספר טלפון זהו שדה חובה. אל מספר זה ישלח קוד האימות בכניסת המשתמש לממשק
אימות דו שלבי מופעל / מושבת פה ניתן לבחור האם להפעיל את האימות הדו שלבי עבור המשתמש או לא

 

3. לשמירת הנתונים יש ללחוץ על שמור

חשוב לציין 1! 
במידה ומופעל אימות דו שלבי לחשבון מסוים, הוא יחול על כל המשתמשים שניתנה להם גישה לאותו חשבון. במצב כזה שדה הפעלת האימות לא יהיה ניתן לשינוי.

חשוב לציין 2!
במידה והוענקה למשתמש הרשאה לחשבון שלא מופעל בו אימות, הבחירה האם להפעיל את האימות למשתמש או לא היא החלטת מעניק ההרשאה

 

 

הפעלת אימות דו שלבי לחשבון

על מנת להפעיל את האימות הדו שלבי לחשבון יש להיכנס להגדרות ניהול חשבון:

 ניהול חשבון

 

בתיבה אימות דו שלבי יש לסמן מופעל / מושבת.

על מנת להחיל את הגדרת האימות על כלל תתי החשבונות הנמצאים תחת החשבון הנוכחי יש לסמן  בתיבת אימות דו שלבי לתתי חשבונות:

 

ניהול חשבון - אימות דו שלבי חדש

 

 

 

כניסה ל CPanel עם פרטי חשבון שמופעל לו אימות דו שלבי:

 

הכנסת פרטי הלוגין של החשבון (חשוב לשים לב ולסמן לפי חשבון)

אימות דו שלבי - חשבון

 

בחירת מספר הטלפון אליו ישלח הקוד:

אימות דו שלבי שלב 2

 

הקלדת הקוד שהתקבל (שימו לב לאפשרות סימון 'זכור מחשב זה' ו 'שלח קוד חדש')

אימות דו שלבי שלב 3

 

 

 

 

כניסה ל CPanel עם פרטי משתמש שמופעל לו אימות דו שלבי:

הכנסת פרטי ההתחברות של המשתמש (חשוב לשים לב ולסמן לפי משתמש)

אימות דו שלבי - משתמש 1

 

הודעת SMS תישלח למספר הדיפולטיבי שהוגדר למשתמש (שימו לב לאפשרות הסימון 'זכור מחשב זה' ו 'שלח קוד חדש'):

אימות דו שלבי משתמש 2 (1)