תאים קוליים

היכרות

סרגל תאים קוליים

פתיחת תא קולי הינה אפשרית עבור כל משתמש במערכת.

ניתן להפנות שיחות לתא הקולי הרצוי על ידי שיוך התא הקולי לנתב השיחות הרלוונטי והפניית השיחות לתא הקולי לאחר זמן צלצול נבחר.

פירוט עמודות טבלת תאים קוליים:

שם משתמש המשתמש אליו משויך התא הקולי
שם תא קולי שם נבחר עבור התא הקולי
סיסמה סיסמה לצורך האזנה להקלטות דרך שלוחה
הקלטה ההקלטה אשר תושמע לפני תחילת ההקלטה

טבלת תאים קוליים

פתיחת תא קולי חדש

לחצו על הכפתור "+" מעל הטבלה. מיד לאחר מכן יפתח חלון "הוסף תא קולי".

תאים קוליים Plus

הזינו שם תא קולי לצורך זיהוי התא הקולי בקלות.

בחרו את שם המשתמש אליו ישויך התא הקולי.

בחרו את ההקלטה אשר תושמע לפני הקלטת ההודעה (ניתן לבחור צפצוף בלבד ובהגדרות נתב השיחות להשמיע הודעה ללא צפצוף).

בחרו סיסמה לצורך האזנה להודעות משלוחה.

הזינו כתובת דוא"ל אליה יישלחו ההודעות המוקלטות (הודעות שהושארו בתאים הקוליים נשלחות לדוא"ל ולא נשמרות במערכת).

לחצו על שמור לסיום.

חלון הוסף תא קולי

עריכת תא קולי

עריכת שם, סיסמה ושינוי הקלטה:

1. את שם התא הקולי, הסיסמה וההקלטה המושמעת ניתן לשנות בשדות המופיעים בטבלה.

2. לשמירה לחצו על כפתור השמירה בצד השמאלי של רשומת התא הקולי.

שינוי תא קולי

הוספה ועריכת כתובות דוא"ל:

1. לחצו על גלגל השיניים לצד התא הקולי הרצוי.

2. לחצו על כתובות דוא"ל לשליחת ההודעות בכדי להוסיף כתובת דוא"ל.

3. אין אפשרות לערוך כתובת דוא"ל קיימת, יש להזין את הכתובת התקינה ולהסיר את הכתובת השגויה.

4. ניתן להסיר כתובת דוא"ל קיימת על ידי לחיצה על כפתור ה"פח" או להקפיאה על ידי לחיצה על הכפתור ON/OFF לצד כתובת הדוא"ל.

שינוי כתובת דואל

מחיקת תא קולי

1. לצד כל רשומת תא קולי ישנו כפתור "פח".

2. לחיצה על ה"פח" תבצעה הסרה של התא הקולי.

מחיקת תא קולי