גרף משך שיחה ממוצע

גרף משך שיחה ממוצע

היכרות

גרף זה מציג את המשך הממוצע לשיחה עבור כל השיחות אשר בוצעו בכל יום לאורך השבוע הקודם (בין ראשון לשבת).

התוצאה היא עבור השיחות היוצאות והנכנסות יחד.

במעבר עכבר על כל יום מופיעה חלונית עם משך השיחה הממוצע באותו היום.

מה ניתן ללמוד מגרף זה

אורך השיחה יכול להיות נתון מפתח להבנת כמות כוח האדם הנדרשת או התייעלות נדרשת.

מתוך נתון זה ניתן לקבל רמז על ימים בהם יש עומס גדול, אולי מפאת אורכי השיחות.