גרף סיכום כמות דקות

גרף סיכום כמות דקות

היכרות

גרף זה מציג את סך כל דקות השיחה לכל יום בשבוע, לאורך 30 הימים האחרונים (לא החודש הקודם).

קיימת חלוקה בין שיחות יוצאות לנכנסות וניתן להציג רק יוצאות או רק נכנסות על ידי לחיצה על נכנסות או יוצאות.

במעבר עכבר על כל יום מופיעה חלונית עם משך השיחות באותו יום (יוצאות ונכנסות בנפרד), כאמור - סיכום של 4 ימים בממוצע.

מה ניתן ללמוד מגרף זה

גרף זה מספק חיווי לגבי ימים בהם זמן הדיבור רב יותר בצורה משמעותית ואולי נחוצה בדיקה של חלוקת המשאבים לאורך השבוע.