גרף סיכום כמות שיחות

גרף סיכום כמות שיחות

היכרות

גרף זה מציג את סך כל השיחות שבוצעו בכל שעה לאורך השבוע הקודם (בין ראשון לשישי).

קיימת חלוקה בין שיחות יוצאות לנכנסות וניתן להציג רק יוצאות או רק נכנסות על ידי לחיצה על נכנסות או יוצאות.

במעבר עכבר על כל טווח שעות מופיעה חלונית עם מספר השיחות באותה שעה (יוצאות ונכנסות בנפרד) ואת טווח הזמן אליו מתייחסים המספרים.

מה ניתן ללמוד מגרף זה

בארגונים רבים (ולא רק במוקדים) קיים צורך לדעת מהם שעות השיא לאורך היום מבחינת כמות שיחות. לכן גרף זה מוצג בכניסה לממשק הניהול ומסופק גם ללקוחותינו אשר אינם משתמשים בממשק המוניטור.

מגרף זה ניתן ללמוד בצורה הכי פשוטה מהן שעות העומס במוקד או במשרד, כאשר הנתונים מציגים ממוצע שבועי ולא מגמה יומית.