דיאגרמת יחס כמות שיחות

דיאגרמת יחס כמות שיחות

היכרות

דיאגרמת עוגה זו מציגה את היחס (באחוזים) בין השיחות הנכנסות (באדום) ובין השיחות היוצאות (בכחול), לאורך 30 הימים האחרונים.

במעבר עכבר על כל אחד מחלקי העוגה תוצג חלונית עם אחוז השיחות היוצאות או הנכנסות.

מה ניתן ללמוד מגרף זה

גם במוקדים בהם אין התייחסות מיוחדת לכמות השיחות הנכנסות לעומת כמות השיחות היוצאות, ישנה חשיבות למידע זה בכדי להבין את סטטוס האינטרקציה של העסק או המוקד עם לקוחותיו.