היכרות

סרגל מעגל המתנה

מעגל המתנה הוא ישות המאפשרת ניהול תור של מתקשרים ושמירת סטטיסטיקות שונות הנגזרות מהתנהלות התור.

אמנם במרכזייה של Voicenter אין 'צליל תפוס' והמתקשרים ממתינים ב"תור" גם ללא מעגל המתנה, אך היתרון של מעגל המתנה הוא היכולת לנהל תור שיחות אשר עבורו ניתן לבצע מדידות, לשמור היסטוריה ולהציג נתוני זמן אמת של הממתינים בו. מעבר לנתונים הסטטיסטיים, ניתן למשוך ולהפנות שיחות למעגלי המתנה, לתת עדיפות לשיחות המגיעות ממעגל המתנה אחד על פני אחר ולשייך נציגים למעגלי המתנה שונים בצורה דינמית, גם ידנית וגם אוטומטית, על ידי חוקים המוגדרים מראש.

יתרון נוסף במעגלי המתנה הוא האפשרות הניתן לממתינים לצאת מהמתנה ולבחור באפשרות Callback. בחירה זו תאפשר ללקוח להשאיר מספר טלפון אשר אליו תבצע המערכת שיחה אוטומטית במועד מאוחר יותר.

 

טבלת מעגלי המתנה (1)