פירוט עמודות

טבלת השיחות מציגה את תוצאות הסינון שהוגדרו.

פירוט שיחות

טיפ: לחיצה על כל אחת מכותרות העמודות תבצע מיון של התוצאות בסדר יורד או עולה, על פי העמודה הנבחרת.

להלן פירוט עמודות טבלת השיחות:

מועד השיחה יום ושעת ביצוע השיחה
סוג סוג השיחה שבוצעה: נכנסת, יוצאת, למעגל המתנה, חייגן, פקס...
שיחה למספר המספר אליו חייגו בשיחה נכנסת
מזהה מתקשר המספר המופיע על צג היעד של השיחה (נכנסת או יוצאת)
יעד   היעד אליו התקשרו (בשיחה נכנסת או יוצאת)
קידומת  הקידומת של היעד אליו התקשרו (נייד, נייח, צלצול בכמה שלוחות במקביל) 
משך שיחה   אורך השיחה שבוצעה
לתשלום  מחיר השיחה שבוצעה 
הקלטה   קישור להקלטת השיחה (נפתח בכרטיסיה חדשה)
מזהה שיחה   מזהה ייחודי של השיחה, מקל על פניות לתמיכה
עובד מחובר   המשתמש אשר ענה לשיחה בפועל (אם ביצע כניסה למערכת)
ספק קוד של הספק דרכו עברה השיחה והתבצעה הטרמינציה