כחלק מההיערכות למעבר לשעון קיץ/לחורף, המערכת מעדכנת בצורה אוטומטית את השעה המופיעה על גבי צג הטלפון. העדכון מבוצע מחיבור אוטומטי באמצעות פרוטוקול NTP ואזור זמן שמוגדר בצורה תקינה.
פרוטוקול NTP או בשמו המלא הוא Network Time Protocol, זהו פרוטוקול תקשורת המאפשר להתקני מחשוב לסנכרן את השעון שלהם בצורה אוטומטית.  

ישנם מכשירים, שלא מתעדכנים בצורה אוטומטית, הזקוקים לעדכון ההגדרות שיעזרו למכשיר למשוך נתונים בצורה אוטומטית ואף לעיתים עד לפתרון של עדכון ידני במכשיר הטלפון עצמו.

אנא בחר את דגם המכשיר שברשותך מהתפריט בימין. 

עדכון אזורי זמן:

  1. YEALINK T21/T27/T26

    1. יש להיכנס לתפריט המכשיר;
      תפריט -> הגדרות -> הגדרות בסיס -> זמן/תאריך ושעה -> SNTP (ניווט באמצעות המכשיר עצמו).

    2. הגדרת אזור הזמן הרצוי בהתאם לדגם המכשיר:

 

YEALINK T21/T27

עדכון אזור זמן רלוונטי בעזרת החצים שמאלה וימינה, אזור הזמן בישראל הינו 2+ UTC,
אפשרות נוספת היא לבחור NTP Server, המכשיר יאתר את המידע באופן אוטומטי

YEALINK T26

ניתן לבחור אזור זמן ידנית ע"י לחצני החצים,
אפשרות נוספת היא לבחור NTP Server, המכשיר יאתר את המידע באופן אוטומטי

 

 

עדכון תאריך ושעה בצורה ידנית:

1.  YEALINK T21/T27/T26

1.1.   יש להיכנס, על גבי המכשיר עצמו,

תפריט -> הגדרות -> הגדרות בסיס -> תאריך ושעה -> הגדרותידניות

(ניווט בעזרת חיצי הטלפון).

1.2.   הגדרת התאריך בצורה ידנית, על ידי הקלדת התאריך בעזרת מקשי הספרות.

1.3.   הגדרת השעה בצורה ידנית, על ידי הקלדת השעה בעזרת מקשי הספרות.

1.4.   לחיצה על שמירה/SAVE לקבלת השינויים.

התאריך והשעה המעודכנים יופיעו על צג הטלפון בהתאם לעדכון השעה שהוקלד.

1.5.   תצוגת מסך לעדכון תאריך ושעה ידניים בהתאם לדגם:

YEALINK T21

YEALINK T26

YEALINK T27

 

 

עדכון איזור זמן למכשירי GRANDSTREAM 1625/2160

1. כניסה לתפריט המכשיר

תפריט -> העדפות -> תאריך וזמן -> בחירת אפשרות רצויה:

2. NTP Server - יש לוודא כי המכשיר מעודכן עם כתובת asia.pool.ntp.org .

 

אזור זמן - יש לוודא כי המכשיר נמצא באזור הזמן של ישראל 2+ UTC, ניתן לשנות את אזור הזמן בעזרת החצים ואישור ע"י לחיצה על הכפתור המרכזי (OK).

 

עדכון שעה ידני

יש להיכנס, על גבי המכשיר עצמו,

לתפריט הראשי -> העדפות -> תאריך וזמן -> set Current Time Manually

(ניווט בעזרת חיצי הטלפון).

2.2.   הגדרת השעה והתאריך בצורה ידנית, על ידי הקלדה בעזרת מקשי הספרות.

2.3.   לחיצה על OK לקבלת השינויים.

התאריך והשעה המעודכנים יופיעו על צג הטלפון בהתאם לעדכון השעה שהוקלד.

 גרנדסטרים עיגול

1. יש להקיש על העיגול המרכזי על O.K - הגדרות - הגדרות בסיסיות - תאריך ושעה.

2. יש לשנות מתאריך ושעה אוטומטיים לידני ולהקיש שמור.

3. בחזרת החץ התחתון דפדפו בתפריט ובהגעה לאופציית שינוי התאריך והשעה, הגדירו אמצעות מקשי החצים והמספרים את השעה והתאריך הרצויים.

3. לחצו על שמור.

4. התאריך והשעה המעודכנים יופיעו על הצג.

פנביל