פרוטוקול SIP ותקשורת בענן של Voicenter

כאן נאגד מידע חשוב בנושא תקשורת על גבי האינטרנט, היתרונות, החסרונות והצורך החשוב בתעדוף המידע העובר על גבי הרשת.

הטלפוניה של Voicenter מבוססת על תקשורת בפרוטוקול SIP. פרוטוקול SIP (או Session Initiation Protocol) זהו פרוטוקול אשר מנהל את חיבור השיחות בין יחידות הקצה המרכיבות את מרכזיית ה- IP.

פרוטוקול SIP מאפשר לשני קצות השיחה למצוא זה את זה במטרה להקים ביניהם שיחה. עם מציאת הקצה הרחוק - מתנהלת השיחה ישירות בין שני הקצוות על גבי רשת ה-IP. כדי שהדבר יתאפשר וימומש, ישנו שרת מרכזי ברשת בו מוגדרים כלל המנויים הרשאים להשתמש בשירותים והרשאותיהם. עם הפעלת יחידת הקצה (כגון טלפון IP, סופטפון וכולי), מתבצע רישום הזהות הלוגית של הלקוח וכתובת ה-IP שלו המשמשת לצורך שיחות.

כאשר מנוי מעוניין להקים שיחה, הוא פונה אל שרת ה-SIP ומבקש ממנו את אופן ההגעה אל מנוי היעד. שרת ה-SIP מעביר את הבקשה אל כתובת היעד ולאחר הסכמתו, מעביר את פרטי היעד אל מקים השיחה. כעת יכול מקים השיחה להעביר מידע אל היעד (בתוך חבילות RTP = Real Time Protocol) לפי הפרמטרים שנמסרו לו.