נציגים יכולים באמצעות התוסף לכרום לצפות בהסטוריית השיחות האישית שלהם.

ניתן לגשת לממשק הסטוריית השיחות דרך התוסף ע"י הקשה על Calls History:

 CALL HISTORY1

 CALL HISTORY2

כמו כן, ניתן גם דרך חלונית ה-Toolbar:

CALL HISTORY3

 

דרך ממשק הפירוט שיחות ניתן לראות:

  • סוג השיחה (נכנסת, יוצאת, העברת שיחה ועוד..).
  • המספר שאיליו חייגו בשיחה נכנסת. המספר שהוצג למתקשר בשיחה יוצאת.
  • רשימת היעדים שהנציג חייג אליהם או שחייגו איליו.
  • משך השיחה בפועל(לא כולל זמן חיוג).
  • מועד ביצוע השיחה.

ניתן למיין את השיחות לפי כל עמודה ע"י הקשה על כותרת העמודה.

 CALL HISTORY4