נציגים יכולים לעקוב אחר הפעילות האישיות שלהם באמצעות ממשק הסטטיסטיקות בתוסף.

ניתן לגשת לממשק הסטטיסטיקות דרך התוסף ע"י הקשה על Statistics:

 STATISTICS1

 STATISTICS2

 

כמו כן, ניתן גם דרך חלונית ה-Toolbar:

STATISTICS3 

 

 

ממשק הסטטיסטיקות מציג נתוני נציג ב-4 חלקים שונים:

1. Shift Statistics

בחלק זה מוצגים נתונים כלליים על פעילות הנציג.

- כמות כוללת של שיחות שביצע(נכנסות+יוצאות).

- משך שיחה ממוצע בפועל(לא כולל זמן חיוג).

- סכימה של משך כל השיחות בפועל(לא כולל זמן חיוג).

- משך המשמרת(מרגע שבוצע הלוגין הראשוני למערכת).

- משך עבודה(משך הפעילות תחת סטאטוס לוגין).

- משך זמן כולל של ההספקות שביצע הנציג.

STATISTICS4

 

2. Incoming Vs. Outgoing Calls Stats

בחלק זה מוצגים באופן יותר מפורט סטטיסטיקת השיחות של הנציג במשמרת.

- אחוז שיחות יוצאות לעומת אחוז שיחות נכנסת

- מספר השיחות הנכנסות שנענו ע"י הנציג.

- ממוצע משך השיחות הנכנסות בפועל(לא כולל זמן חיוג).

- מספר השיחות היוצאות שביצע הנציג שנענו.

- מספר היעדים הייחודיים שאיליו חייג הנציג.

- ממוצע משך השיחות היצאות בפועל(לא כולל זמן חיוג).

STATISTICS5

 

3. Status Log

בחלק זה הנציג יכול לעקוב על הסטוריית שינויי הסטאטוס שביצע במהלך המשמרת.

STATISTICS6 

 
4. Breaks Breakdown

בחלק זה ניתן לראות את סה"כ משך הזמן שהנציג היה בטאטוסים השונים במהלך המשמרת.

STATISTICS7
 

 

פרטים נוספים:

ממשק הסטטיסטיקות מתרענן אוטומטית כל 15 שניות. כמו כן, ניתן לרענן את הדפדפן והממשק יתעדכן.

ממשק הסטטיסטיקות מציג נתוני נציג במשמרת. במידה ויבוצע Logout הנתונים יתאפסו.