Click2Call

אחת האפשרויות המרכזיות שהתוסף לכרום מאפשר הינה חיוג אוטומטי מתוך דפדפן כרום.

בעת ההתחברות הראשונית לתוסף, המשתמש בוחר את העמדה עליה הוא עובד.

התוסף מזהה את העמדה שנבחרה ושיחות שהנציג יוציא ב-Click2Call יחייגו דרך אותה עמדה.

ביצוע חיוג בלחיצה:

1. בחרו כל מספר טלפון בדפדפן גוגל כרום.
2. סמנו את המספר עם הלחצן השמאלי של העכבר.
3. לחצו על המספר המסומן עם הלחצן הימני.
4. בחרו "Click2Call to xxxxxx" מתוך התפריט.

C2C1

הגדרות Click2Call

בכדי לגשת להגדרות חיוג בלחיצה Click2Call יש לגשת בדף הבית להגדרות(Settings):

 c2c2

יש לבחור ב-Click2Call:

c2c3

שינוי ידני של העמדה ממנה מעוניינים להוציא שיחות:

במידה ומעוניינים שהחיוג באמצעות התוסף יבוצע דרך עמדה אחרת, ניתן להגדיר זאת כך:

 C2C4

ניתן להגדיר לפי חשבון/מחלקה בארגון לאילו עמדות משתמש מסויים יוכל להתחבר אליהם.
לביצוע הגדרות אלו יש לפנות למחלקת התמיכה של Voicenter.

לאחר הבחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 C2C-SAVE

עדכון חיוג דרך מספר חיצוני(לא שלוחת Voicenter):

בד"כ השימוש העיקרי בתוסף הינו לטובת חיוג דרך שלוחות Voicenter ייעודיות.

ניתן גם להגדיר מספר חיצוני אשר ממנו התוסף יחייג ע"י בחירה בחיוג מ-Phone number:

 C2C5

חיוג באופן הבא למעשה מורכב משתי שיחות. 
שיחה ראשונה תחייג למספר שהוזן. במידה ויהיה מענה במספר, תצא השיחה בפועל אל היעד שנבחר.
המספר שיוצג בשיחה הראשונה יהיה מספר היעד שאיליו מנסים לחייג(ניראה כאילו היעד שאיליו מעוניינים לחייג מתקשר אל המספר שהוזן). 
יש לשים לב, שהחיוב עבור הוצאת השיחה הינה דרך שירות המרכזייה בהתאם לתעריפי השיחה בחשבון, ולא דרך ספקית התקשורת של המספר החיצוני.

במידה ומעוניינים שהשיחה תוקלט, יש לסמן את אפשרות הקלטת שיחות:

 C2C6

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 C2C-SAVE

הגדרת Auto Answer - חיוג ישיר ליעד ללא אישור הוצאת השיחה:

כאמור, פעולת חיוג Click2Call למעשה מורכבת משתי שיחות. 
השיחה ראשונה, מתחברת לעמדה שממנה מוציאים את השיחה. 
לאחר אישור הוצאת השיחה ע"י מענה בעמדה, השיחה תצא אל היעד המבוקש.
ניתן לחסוך את שלב הביניים אשר מחייב מענה בעמדה לפני הוצאת השיחה בפועל אל היעד המבוקש, זאת ע"י הגדרת מענה אוטומטי – Auto answer.
במידה ותופעל ההגדרה, בעת חיוג Click2Call השיחה תצא ישירות ליעד המבוקש ללא צורך אישור ידני להוצאת השיחה.

*יש לשים לב שאפשרות זאת רלוונטית אך ורק לעמדות Voicenter.
**נכון לרגע זה לא פעיל עבור שלוחות סלולריות.

 C2C7

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 C2C-SAVE

בחירת קידומת בינלאומית שתתווסף באופן אוטומטי בעת הוצאת שיחות ליעד:

במידה והמידע הארגוני מוגדר ללא קידומת בינלאומית, ניתן לבחור בתוסף להוסיף למספרים שאליהם מעוניינים לחייג ב-Click2Call, קידומת בינלאומית באופן אוטומטי.

יש להקיש תחילה על Advanced Settings. 
לאחר מכן יפתחו אפשרויות נוספות להגדרה.

ניתן לסמן את קידומת המדינה שתתווסף באופן אוטומטי בעת חיוג Click2Call.

במצב ברירת המחדל, התוסף לא מוסיף, באופן אוטומטי, קידומת בינלאומית למספר שמחייגים איליו.
במידה ומעוניינים לחייג ליעד בחו"ל באמצעות Click2Call יש לחייג אל היעד כולל הקידומת הבינלאומית שלו(אין צורך לחייג עם תוספת "0" או "+").

C2C8

C2C8 (1)

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 C2C-SAVE

עריכה ידנית של היעד איליו אנחנו מעוניינים לחייג:

ניתן לערוך באופן ידני לפני הוצאת השיחה את יעד השיחה.

יש להקיש תחילה על Advanced Settings. 
לאחר מכן יפתחו אפשרויות נוספות להגדרה.

C2C9 

 C2C9 (1)

תפתח חלונית שמאפשרת לערוך את פרטי המספר שאנחנו מעוניינים לחייג איליו.
ניתן לערוך את המספר עצמו וגם לשנות את הקידומת הבינלאומית, לפני החיוג.

 C2C10

לאחר כל בחירה יש להקיש שמירה של ההגדרות:

 C2C-SAVE