Toolbar - סרגל נציג

סטטוס הנציג מאפשר לנציגים להגדיר את מצבם(כגון:כניסה/הפסקה/יציאה/וכו..) בכל זמן במהלך המשמרת ולאפשר למערכת להגיב באופן אוטומטי למצב הנציג.

מצד מנהל המוקד והארגון, סטטוס הנציג מאפשר לקבל תמונה מדוייקת על התנהלות הנציגים והמוקד בכלל, בזמן אמת ובדוחות תקופתיים. כך ניתן להפיק את המירב ממערכת הטלפוניה.

ניתן להשתמש בתוסף לכרום וממשק ה-Toolbar בכדי לבצע שינויי סטטוס נציג.

שינוי סטאטוסי נציג:

בעת הכניסה הראשונית לתוסף, תפתח חלונית עם ה-Toolbar:

TOOLBAR1

בעת לחיצה על סטאטוס הנציג, יפתחו רשימת הסטאטוסים לבחירת הנציג.

חשוב לציין שניתן לשלוט בסוגי הסטאטוסים ובשמות הסטאטוסים המוצגים דרך ממשק ה-Cpanel.

TOOLBAR2

באותו האופן ניתן לשנות את סטאטוסי הנציג דרך סרגל הסטאטוס בממשק התוסף:

TOOLBAR3  


ניתן למזער את חלונית ה-Toolbar או לסגור אותה.

במידה ומזערנו את החלונית, היא תופיע כאייקון עם הסימן של Voicenter בסרגל של ה-Desktop:

 TOOLBAR4


בכל שלב ניתן לפתוח מחדש את ה-Toolbar ע"י לחיצה על האייקון של התוסף בדפדפן כרום:

 TOOLBAR5


ה-Toolbar יופיע/יעלם לאחר כל לחיצה על האייקון של התוסף בדפדפן כרום.

 
   

בנוסף, גם הקשה על כפתור Launch Toolbar תפתח את חלונית ה-Toolbar - TOOLBAR6 (1) 

 TOOLBAR7


ניתן לקבע את ה-Toolbar במסך ע"י הקשה על TOOLBAR8 

 TOOLBAR9

*חלונית ה-Toolbar איננה פעילה, בהגדרות ברירת המחדל, עבור משתמשים שעובדים עם שלוחות סופטפון של Voicenter, זאת מאחר והספוטפון הינו בעל Toolbar שמובנה בו.
במידה ומעוניינים להשתמש ב-Toolbar ביחד עם עבודה עם שלוחת סופטפון של Voicenter, יש להפעילו בהגדרות התוסף.

באותה המידה ניתן גם לבטל את השימוש ב-Toolbar ע"י הסרת הסימון TOOLBAR10

 TOOLBAR11

 

מונה הזמן בסטאטוסי הנציג:

כל שינוי סטאטוס ב-Toolbar מאפס את המונה של הסטאטוס.
כמו כן, ה- Toolbar אינו סוכם את משך הזמן הגלובלי של נציג במשמרת בסטאטוס מסויים.

לדוגמא, 
נציג נמצא בסטאטוס אדמינסטרטיבית במשך 15:02 דקות.
הנציג באותו הרגע ישנה את הסטאטוס לסטאטוס בהפסקה. משך מונה ההפסקה יתחיל למנות את הזמן בסטאטוס החדש.
במידה והנציג סיים את ההפסקה לאחר 20:43 דקות וחזר לסטאטוס הקודם – אדמינסטרטיבית, מונה הזמן בסטאטוס אדמינסטרטיבית יתחיל למנות את הזמן מההתחלה מ-00:00.

במידה ושיחה יוצאת/נכנסת לעמדה של הנציג בהיותו בסטאטוס מסויים(לא כולל סטאטוס Login), משך הזמן ממשיך לספור כרגיל.
סטאטוס Login מתנהג באופן שונה משאר הסטאטוסים. מעבר לכך שמונה זמן ה-Login מתאפס לאחר מעבר מסטאטוס לסטאטוס אחר, במידה והנציג מקבל או מוציא שיחה, מונה סטאטוס Login יתאפס גם במצב זה.
למעשה סטאטוס Login משקף זמן Idle(כמה זמן עבר מאז השיחה האחרונה של הנציג).

חשוב לציין, שאיפוס משך זמן של נציג בסטאטוס מסויים אינו משפיע על חישובי פעילות הנציג בדוחות החשבון ובמוניטור.
מעבר לכך, אם נציג מעוניין לדעת את משך סכימת הזמן בכל סטאטוס, הוא יכול לראות זאת בממשק הסטטיסטיקות.

TOOLBAR12

 

פעולות נוספות בשימוש ה-Toolbar:

  • חיוג מתוך חלונית ה-Toolbar. 

יש להקיש מספר לחיוג באזור המסומן:

TOOLBAR13

בסיום יש להקיש על חיוג:

TOOLBAR14

 

  • ניתוק שיחה מתוך חלונית ה-Toolbar:

 TOOLBAR15

 

- ניתן לגשת להגדרות התוסף ולממשקי התוסף השונים מתוך מתוך חלונית ה-Toolbar:

TOOLBAR16