• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

השוואת דקות בין משתמשים

chart ID: 14

גרף המשווה בין פעילות שלוחות במוקד הטלפוני, באמצעות מדידת כמות דקות שיחה במהלך תקופת זמן.
ניתן ללחוץ על שמות הנציגים במקרא על מנת להסתיר/להציג את הקו שלהם.
הגרף בנוי מציר ה– X המסמן את הזמן וציר ה– Y המסמן את כמות הדקות.
במידה ולא בוצעו שיחות על ידי הנציג לתאריך מסויים - לא תופיע נקודה על הקו לתאריך זה.

  • השוואת ביצועי נציגים לאורך תקופת זמן נתונה ובחינת כמות הדקות שביצעו באותה עת.
  • ניתן לראות ימים בשבוע שעמוסים יותר מאחרים ולתכנן את כוח האדם בהתאם.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן:

1. לבחור את הנציגים שברצונך להציג בגרף
2. לקבוע את להגדיר את טווח הזמן עבורו תרצה להציג מידע
3. להגדיר את שם ציר ה- Y

Minutes Comparison