• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

השוואת שיחות בין משתמשים

chart ID: 20

גרף המשווה בין נציגים במוקד הטלפוני, באמצעות מדידת כמות שיחות במהלך תקופת זמן.
ניתן ללחוץ על שמות הנציגים במקרא על מנת להסתיר/להציג את הקו שלהם.
הגרף בנוי מציר ה– X המסמן את הזמן וציר ה– Y המסמן את כמות השיחות.

  • השוואת ביצועי נציגים לאורך תקופת זמן נתונה ובחינת כמות השיחות שבוצעו באותה עת.
  • ניתן לראות ימים בשבוע שעמוסים יותר מאחרים ולתכנן את כוח האדם בהתאם.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן:

1. לבחור את הנציגים שברצונך להציג בגרף
2. לקבוע את להגדיר את טווח הזמן עבורו תרצה להציג מידע
3. להגדיר את שם ציר ה- Y

Calls Comparison