• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

כמות שיחות יוצאות לפי משך שיחה

chart ID: 61

הדוח מותאם למוקדי שיחות יוצאות ומציג סיכום נתוני מענה של שיחות יוצאות אשר בוצעו בטווח זמן שהוגדר.

הדוח מציג נתונים לפי נציג/ה ולפי חלוקה של אורך השיחות

*** חשוב לציין, בדוח נכללות הן שיחות חייגן לנציג והן שיחות חייגן חכם. שיחות פנימיות בין הנציגים אינן מחושבות בדוח ***

 

פירוט עמודות הטבלה:

שם עמודה תיאור והערות
שם הנציג/ה שם הנציג/ה  שהוציא/ה את השיחה
מחלקה / צוות המחלקה או צוות אליה משויך הנציג
סה"כ שיחות סה"כ השיחות היוצאות
נענו סה"כ השיחות היוצאות שנענו
לא נענו סה"כ השיחות היוצאות שלא נענו
שיחות ייחודיות סה"כ השיחות היוצאות ליעדים ייחודיים- נספרת רק השיחה הראשונה לכל מספר יעד 
משך כל השיחות סה"כ משך כל השיחות היוצאות שבוצעו
שיחות בטווח 0-60 שניות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 0 ל-60 שניות
אחוז שיחות בטווח 0-60 שניות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 0 ל-60 שניות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות בטווח 1-3 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 1 ל-3 דקות
אחוז שיחות 1-3 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 1 ל-3 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות בטווח 1-10 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 1 ל-10 דקות
אחוז שיחות בטווח 1-10 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 1 ל-10 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות בטווח 3-7 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 3 ל-7 דקות
אחוז שיחות בטווח 3-7 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 3 ל-7 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות בטווח 7-35 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 7 ל-35 דקות
אחוז שיחות בטווח 7-35 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה בין 7 ל-35 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות ארוכות מ-10 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה ארוך מ-10 דקות
אחוז שיחות ארוכות מ-10 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה ארוך מ-10 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות ארוכות מ-35 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה ארוך מ-35 דקות
אחוז שיחות ארוכות מ-35 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה ארוך מ-35 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות ארוכות מ-90 דקות סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה ארוך מ-90 דקות
אחוז שיחות ארוכות מ-90 דקות אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה ארוך מ-90 דקות (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)
שיחות בטווח מותאם אישית סה"כ השיחות היוצאות עם משך שיחה המותאם אישית
אחוז שיחות בטווח מותאם אישית אחוז השיחות היוצאות עם משך שיחה המותאם אישית (מתוך סה"כ השיחות היוצאות)

במרבית המוקדים, אורך השיחה מצביע על איכות של ליד או על צרכים שונים של המוקד, כגון שיפור תהליכי מכירה וכדומה.

דו"ח זה מספק מבט-על על התנהלות המוקד מבחינת אורכי השיחות.

הדו"ח מציג כמויות של שיחות בחלוקה לטווח אורכי השיחות וניתן להסיק ממנו על התנהלות הנציגים במוקד ואופי העבודה בפועל, מבחינת אורכי השיחות.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן:

  • לבחור את המשתמשים אשר עבורם ייספרו השיחות.
  • להגדיר את טווח התאריכים לתצוגה.
  • להגדיר משך שיחה מותאם אישית.