• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

כמות שיחות לעומת דקות למשתמש

chart ID: 33

תרשים המציג את כמות השיחות והדקות שביצע כל נציג שנבחר במערכת לפי תאריכים. התרשים בנוי מציר ה– X המציג את כמות הדקות מצד שמאל ואת כמות השיחות מצד ימין וציר ה– Y המציג את שמות הנציגים.

כדי להציג את שם הנציג וסך הדקות שהוא ביצע, ניתן לעמוד עם העכבר על גבי העמודה הכחולה.

Minutes

 

 

 

 

 

 

כדי להציג את שם הנציג וסך כמות השיחות שהוא ביצע, ניתן לעמוד עם העכבר על גבי הקו הירוק.

Calls

* נציגים ללא נתונים כלל לא יוצגו.

* הדו"ח לא מכיל נתונים של שיחות פנימיות (בין שלוחות בארגון).

* הדו"ח אינו מכיל שיחות בנות 0 שניות.

 • התרשים משווה בין הנציגים השונים במוקד, כך שניתן לראות מי מהנציגים מדבר הכי הרבה זמן (בדקות שיחה), ובמקביל לראות מי ביצע הכי הרבה שיחות.
 • תפוקות הנציג נמדדות לפי אורך דקות שיחה, וביצוע כמות שיחות.
 • ניתן לבחון את ממוצע אורך השיחות של הנציג בהתאם למרחק בין קצה העמודה הכחולה לקו הירוק. ככל שהקו גבוה יותר מהעמודה – ממוצע אורך השיחה קטן יותר. ככל שהקו הירוק נמוך יותר מהעמודה ממוצע אורך השיחה גדול יותר.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן:

 • לשנות את שם הדו"ח.
 • לבחור את הנציגים שברצונך להציג בתרשים.
 • להגדיר את פרק הזמן אותו תרצה להכיל על הגרף.

edit calls vs minutes per user