• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

מיצוי זמן המתנה למענה לפי שלוחה

chart ID: 56

דוח זה מציג סיכום של ססטוסי השיחה השונים בהתאם לסיום השיחה בכל שלוחה, עבור שיחות נכנסות בלבד. 

חשוב לזכור שהדוח מודד כמות צלצולים בכל שלוחה ולא כמות שיחות.

הדוח מותאם ללקוחות שלא מבצעים כניסה ויציאה למערכת (Login)

ניתן למצוא את הדוח בתוך רשימת הדוחות במוניטור בשם: Ringing timeout per extension - Static 

שם עמודה תיאור והערות
שם השלוחה שם השלוחה בה צלצלה השיחה
משך צלצול ממוצע עבור שיחות נכנסות משך זמן הצלצול הממוצע בשלוחת הנציג עבור שיחות נכנסות
משך צלצול מקסימלי עבור שיחות נכנסות משך זמן הצלצול הארוך ביותר שחווה הנציג מתוך סך הצלצולים הנכנסים לעמדה
סה"כ משך צלצול עבור שיחות נכנסות משך זמן המצטבר של כל הצלצולים הנכנסים בעמדת הנציג
סה"כ צלצולים נכנסים סך כל הצלצולים הנכנסים שהגיעו לשלוחת הנציג.
סה"כ צלצולים נכנסים שנענו סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו במענה
סה"כ צלצולים נכנסים שלא נענו עקב מיצוי זמן המתנה סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו באין מענה עקב מיצוי זמן המתנה
סה"כ צלצולים נכנסים שנדחו סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו באין מענה עקב דחיית השיחה על ידי הנציג
סה"כ צלצולים נכנסים בזמן שיחה פעילה סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו באין מענה מאחר והעמדה לא הייתה פנויה
סה"כ צלצולים נכנסים שנענו במקום אחר סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו במענה ביעד אחר ולא בשלוחת הנציג
סה"כ צלצולים נכנסים שלא נענו מסיבה אחרת סך כל הצלצולים הנכנסים שלא נענו עקב אי זמינות השלוחה. למשל בעיה במכשיר הטלפון עצמו או בעיות רשת בשלוחה / במשרד

דו"ח זה מאפשר לקבל סיכום של כמות צלצולים של שיחות נכנסות בשלוחה בחלוקה לסטטוסי השיחה השונים.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

  • המשתמשים אשר יכללו בדו"ח
  • טווח התאריכים להצגה