• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

סטטיסטיקות שיחות נכנסות לפי ניתוב

chart ID: 91

הדו"ח מציג ריכוז של כל השיחות הנכנסות לתפריט מסוים בנתב השיחות ומכיל נתונים כמו שם התפריט אליו הגיעו, פירוט כמות השיחות, מספר הנציגים שהיו במענה, אחוז מענה ועוד.

הפילוח נעשה לפי התפריט בנתב השיחות אליו הגיעו השיחות

 ניתן לבצע חיפוש על טווח תאריכים שונים וכן לפי שעות ביום

שם עמודה תיאור והערות
תפריט בנתב התפריט בנתב אליו הגיעה השיחה
סה"כ שיחות סה"כ שיחות נכנסות למספר הנבחר
נענו סה"כ שיחות שנענו
לא נענו סה"כ שיחות שצלצלו ביעד (שלוחה או מספר) אך לא נענו
שיחות שלא צלצלו סה"כ שיחות שלא צלצלו ביעד (שלוחה או מספר) 
משך כל השיחות משך זמן שיחה מצטבר לכל השיחות
משך שיחה ממוצע משך שיחה ממוצע
אחוז מענה אחוז מענה
מספר נציגים כמות הנציגים הכלולים בחישוב

פירוט קצר בנוגע לעמודות לא נענו ושיחות שלא צלצלו:

לא נענו: אלה שיחות שצלצלו ביעד, בין אם הוא שלוחת נציג או מספר כלשהו שהוגדר בנתב, ולא נענו ככל הנראה עקב מיצוי זמן המתנה או אי זמינות היעד.

שיחות שלא צלצלו: אלה שיחות שלא צלצלו בכלל ביעד. ייתכנו סיבות שונות לכך, ביניהן אי זמינות רגעית של המספר / שלוחה, בעיות רשת בשלוחה או במכשיר עצמו

 • כמות השיחות הנכנסות לפי בחירת התפריט בנתב השיחות.
 • האם קיים עומס של שיחות נכנסות לצוות ספציפי במוקד

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

 • המספרים אשר עבורם יחושבו השיחות
 • טווח התאריכים לתצוגה
 • טווח השעות לתצוגה