• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

סטטיסטיקת מעגל המתנה יומית

chart ID: 50

דוח זה מאפשר לקבל תמונת מצב יומית על אחוזי המענה ורמת השירות בכל מעגל המתנה במוקד.

שם עמודה תיאור והערות
מעגל המתנה שם מעגל ההמתנה
תאריך תאריך היום אליו מתייחסים הנתונים
סה"כ שיחות סך הכל שיחות נכנסות למעגל ההמתנה
נענו כמות השיחות שנענו
נטישות כמות השיחות שנטשו
יצאו מהמתנה סך כל השיחות בהן הלקוח בחר שלא להמתין והקיש ספרה כלשהי כדי לצאת מהמתנה
*אפשרות זו הינה אופציונאלית ואינה קיימת בהכרח בכל מעגלי ההמתנה
מיצוי זמן המתנה שיחות שהגיעו לזמן ההמתנה המקסימלי שהוגדר ויצאו אוטומטית מהמתנה
מעגל המתנה לא מאויש שיחות שהגיעו למעגל ההמתנה אך לא היו נציגים במעגל ההמתנה למענה
אחר כמות השיחות שהסתיימו בצורה אחרת
אחוז נטישה אחוז השיחות שנטשו מסך כל השיחות
אחוז מענה אחוז השיחות שנענו מסך כל השיחות
משך המתנה ממוצע משך הזמן הממוצע של ממתינים במעגל עד למענה
משך המתנה מקסימלי משך זמן המתנה של המתקשר שהמתין הכי הרבה
זמן נטישה ממוצע זמן נטישה ממוצע מסך כל השיחות
זמן נטישה מקסימלי זמן נטישה של המתקשר שהמתין הכי הרבה לפני שנטש
משך שיחה ממוצע משך שיחה ממוצע מסך כל השיחות שבוצעו
אחוז מענה ברמת שירות A אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות A
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* A אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית A
שיחות בטווח רמת שירות A כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות A
אחוז מענה ברמת שירות B אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות B
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* B אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית B
שיחות בטווח רמת שירות B כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות B
אחוז מענה ברמת שירות C אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות C
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* C אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית C
שיחות בטווח רמת שירות C כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות C
אחוז מענה ברמת שירות 'אחר' אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית* 'אחר' אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות אלטרנטיבית שהוגדרו
שיחות בטווח רמת שירות 'אחר' כמות השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו

* בחישוב רמת שירות אלטרנטיבית, מבוצע חישוב של מספר השיחות הנכנסות (בטווח הזמן שהוגדר ברמת השירות) חלקי מספר השיחות שנענו בלבד.

 • מידע חשוב על הדינמיקה היומית של שיחות נכנסות למוקד.
 • אחוז המענה ברמה היומית לכל רמת שירות שהוגדרה וביחס לכמות השיחות הנכנסות.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

 • מעגל ההמתנה לתצוגה
 • טווח התאריכים לתצוגה
 • סינון השיחות שנטשו לאחר פחות מ- X שניות
 • סינון השיחות שנטשו לאחר יותר מ- X שניות
 • 3 רמות השירות בשניות (A/B/C)