• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

סטטיסטיקת שיחות ותעסוקה למשתמש

chart ID: 48

דו"ח זה מרכז נתונים רבים ומכיל מספר רב של עמודות.

לשימוש נוח בדו"ח, מומלץ לפתוח אותו במספר לשוניות (קטגוריות), עם הצגת עמודות שונה לפי הצורך בכל פעם.

שם עמודה תיאור והערות
משתמש שם הנציג
סה"כ שיחות כל השיחות - יוצאות ונכנסות
שיחות פנימיות סך הכל שיחות פנימיות (יוצאות ליעד בארגון)
משך כל השיחות זמן מצטבר עבור כל השיחות
משך שיחה ממוצע זמן שיחה ממוצע
נענו כמות השיחות שנענו
לא נענו כמות השיחות שלא נענו
משך חיוג זמן חיוג מצטבר
שיחות יוצאות כמות כל השיחות היוצאות - כולל גם שיחות עם משך 0, לא כולל שיחות פנימיות
משך שיחות יוצאות זמן מצטבר עבור שיחות יוצאות
משך ממוצע לשיחות יוצאות ממוצע משך שיחה יוצאת
שיחות יוצאות שנענו כמות שיחות יוצאות שנענו
שיחות יוצאות שלא נענו כמות שיחות יוצאות שלא נענו
יעדים מספר היעדים אליהם חייגו
שיחות נכנסות כמות השיחות הנכנסות, לא כולל שיחות פנימיות
משך נכנסות זמן מצטבר עבור שיחות נכנסות
משך ממוצע לשיחות נכנסות ממוצע משך שיחה נכנסת
שיחות נכנסות שנענו כמות שיחות נכנסות שנענו
שיחות נכנסות שלא נענו כמות שיחות נכנסות שלא נענו
שיחות שהועברו מספר השיחות שנענו והועברו לשלוחה אחרת. לא סופר שיחות פנימיות שהועברו.
משך שיחות שהועברו זמן מצטבר של כל השיחות שהועברו
משך ממוצע לשיחה שהועברה אורך שיחה ממוצע לשיחות שהועברו
משך משמרת זמן משמרת מצטבר
נענו לשעה נטו ממוצע מענה לשיחות במהלך שעה לפי חישוב נטו
נענו לשעה ברוטו ממוצע מענה לשיחות במהלך שעה לפי חישוב ברוטו
נענו לשעה ברוטו (פנוי=עבודה) ממוצע מענה לשיחות במהלך שעה לפי חישוב ברוטו, כאשר זמן פנוי נחשב לזמן עבודה (מוקד שיחות נכנסות)
אחוז תעסוקה נטו אחוז תעסוקה נטו מתוך המשמרת
אחוז תעסוקה ברוטו (פנוי=עבודה) אחוז תעסוקה ברוטו מתוך המשמרת, כאשר זמן פנוי נחשב לזמן עבודה (מוקד שיחות נכנסות)
אחוז תעסוקה ברוטו (פנוי=עבודה, יוצאת=אוט' אדמינ.) אחוז תעסוקה ברוטו מתוך המשמרת, כאשר זמן פנוי נחשב לזמן עבודה והוגדר כי בזמן שיחה יוצאת, הסטטוס של הנציג הופך להפסקה אדמיניסטרטיבית באופן אוטומטי
אחוז תעסוקה ברוטו אחוז תעסוקה ברוטו מתוך המשמרת
משך זמן פנוי משך זמן פנוי מצטבר
אחוז זמן פנוי  אחוז הזמן הפנוי מתוך זמן המשמרת
משך ממוצע בין שיחות זמן ממוצע בין שיחות
הפסקות Lunch* כמות הפסקות צהריים
משך Lunch* משך זמן מצטבר של הפסקות צהריים
הפסקות Administrative* כמות הפסקות אדמיניסטרטיביות
משך Administrative* משך זמן מצטבר של הפסקות אדמיניסטרטיביות
הפסקות Private* כמות הפסקות פרטיות
משך Private* משך זמן מצטבר של הפסקות פרטיות
הפסקות Other* כמות הפסקות אחרות
משך Other* משך זמן מצטבר של הפסקות אחרות
הפסקות Training* כמות הפסקות הדרכה
משך Training* משך זמן מצטבר של הפסקות הדרכה 
הפסקות Team Meeting* כמות הפסקות פגישת צוות
משך Team Meeting משך זמן מצטבר של הפסקות הדרכה
הפסקות Brief* כמות הפסקות תדרוך 
משך Brief* משך זמן מצטבר של הפסקות תדרוך 
סך הכל סטטוסי עבודה מספר הסטטוסים המשקפים זמן עבודה, אשר בהם היה הנציג
סך הכל משך עבודה משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן עבודה
סך הכל סטטוסי הפסקה מספר הסטטוסים המשקפים זמן הפסקה, אשר בהם היה הנציג
סך הכל משך הפסקות  משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן הפסקה
כמות העברות להחזק מספר הפעמים בהם העביר הנציג שיחה למצב החזק
משך מצב החזק סיכום משך הזמן בו לקוחות שהו במצב החזק
אחוז מהזמן במצב החזק סיכום משך מצב החזק באחוזים ממשך כלל השיחות

* שמות הסטטוסים (הפסקות) יכולים להופיע בצורה שונה, בהתאם להגדרות הספציפיות שהגדרתם בחשבונכם. השמות המופיעים בטבלה הם השמות המופיעים כברירת מחדל.

שילוב נתוני ביצועי השיחות והתעסוקה, לצורך קבלת רזולוציה גבוהה על תפקוד כל נציג במוקד.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן:

  • לבחור את המשתמשים אשר עבורם ייספרו השיחות וההפסקות.
  • להגדיר את טווח התאריכים לתצוגה.
  • להגדיר משך שיחה מינימלי להצגת שיחות בדו"ח.