• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

סיכום סטטיסטיקות מעגל המתנה

chart ID: 52

טבלה זו מציגה סיכום נתוני שיחות לכל ממעגל המתנה, בהתאם לטווח זמנים נבחר.

שם עמודה תיאור והערות
מעגל המתנה שם מעגל ההמתנה
סה"כ שיחות כמות כל השיחות הנכנסות למעגל בטווח השעות הרלוונטי
נענו שיחות שנענו
נטישות שיחות שנטשו
יצאו מהמתנה סך כל השיחות בהן הלקוח בחר שלא להמתין והקיש ספרה כלשהי כדי לצאת מהמתנה
*אפשרות זו הינה אופציונאלית ואינה קיימת בהכרח בכל מעגלי ההמתנה
מיצוי זמן המתנה שיחות שהגיעו לזמן ההמתנה המקסימלי שהוגדר ויצאו אוטומטית מהמתנה
מעגל המתנה לא מאויש  שיחות שהגיעו למעגל ההמתנה אך לא היו נציגים במעגל ההמתנה למענה
אחר כמות השיחות שהסתיימו בצורה אחרת
אחוז נטישה אחוז השיחות שנטשו מסך כל השיחות
אחוז מענה אחוז השיחות שנענו מסך כל השיחות
משך המתנה ממוצע משך הזמן הממוצע של ממתינים במעגל עד למענה
משך המתנה מקסימלי משך זמן המתנה של המתקשר שהמתין הכי הרבה
זמן נטישה ממוצע זמן נטישה ממוצע מסך כל השיחות
זמן נטישה מקסימלי זמן נטישה של המתקשר שהמתין הכי הרבה לפני שנטש
משך שיחה ממוצע משך שיחה ממוצע מסך כל השיחות שבוצעו
אחוז מענה ברמת שירות A אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות A
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית A אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית A
שיחות בטווח רמת שירות A כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות A
אחוז מענה ברמת שירות B אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות B
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית B אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית B
שיחות בטווח רמת שירות B כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות B
אחוז מענה ברמת שירות C אחוז השיחות שנענו בטווח רמת השירות C
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית C אחוז השיחות שנענו בטווח רמת שירות אלטרנטיבית C
שיחות בטווח רמת שירות C כמות השיחות שנענו בטווח רמת השירות C
אחוז מענה ברמת שירות 'אחר' אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו
אחוז מענה ברמת שירות אלטרנטיבית 'אחר' אחוז השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות אלטרנטיבית שהוגדרו
שיחות בטווח רמת שירות 'אחר' כמות השיחות שנענו מעבר לטווחי רמת השירות שהוגדרו

הטבלה מרכזת נתוני מעגלי המתנה בכדי להעריך את שירות הלקוחות וזמני ההמתנה במוקד ברמת המאקרו.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

 • מעגל ההמתנה לתצוגה
 • טווח התאריכים לתצוגה
 • סינון השיחות שנטשו לאחר פחות מ- X שניות
 • סינון השיחות שנטשו לאחר יותר מ- X שניות
 • 3 רמות השירות בשניות (A/B/C)