• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

שיחות יוצאות לפי מדינה

chart ID: 53

ריכוז הוצאת שיחות עבור כל משתמש לכל מדינה.

שם עמודה תיאור והערות
שם הנציג/ה שם הנציג/ה שביצעו את השיחה
מדינה מדינת היעד אליה התקשרו
שיחות יוצאות סך כל השיחות היוצאות
נענו סך כל השיחות היוצאות שנענו
לא נענו סך כל השיחות היוצאות שלא נענו
יעדים ייחודיים כמות היעדים הייחודיים באותה מדינה אשר אליהם התקשרו
יוצאות ייחודיות שנענו כמות מענה ייחודי לשיחות (ללא ספירה כפולה במענה מאותו מספר)
אחוז שיחות ייחודיות שנענו אחוז מענה (ללא ספירה כפולה במענה מאותו מספר)
משך כל השיחות סך הכל משך דקות שיחה

דו"ח זה מאפשר לקבל תמונת מצב על אחוזי המענה בכל מדינה וכך למשל לעזור לכוון משאבים ליעדים מסוימים או להציף בעיה כלשהי בשיחות ליעד מסוים.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

  • המשתמשים אשר עבורם יחושבו השיחות
  • טווח התאריכים לתצוגה