• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

שיחות יוצאות לפי מדינה וחשבון

chart ID: 84

ריכוז הוצאת שיחות לפי חשבון לכל מדינה

שם עמודה תיאור והערות
שם החשבון שם החשבון אליו משוייכות השיחות
מדינה מדינת היעד אליה התקשרו
סה"כ שיחות יוצאות סך כל השיחות היוצאות
סה"כ שיחות יוצאות שנענו סך כל השיחות היוצאות שנענו
סה"כ שיחות יוצאות שלא נענו סך כל השיחות היוצאות שלא נענו
סה"כ יעדים ייחודיים כמות השיחות היוצאות ליעדים ייחודיים באותה מדינה 
סה"כ שיחות יוצאות ייחודיות שנענו כמות השיחות היוצאות הנענות ליעדים ייחודים באותה מדינה (ללא ספירה כפולה במענה מאותו מספר)
אחוז שיחות יוצאות ייחודיות שנענו אחוז המענה עבור שיחות יוצאות ליעדים ייחודים באותה מדינה (ללא ספירה כפולה במענה מאותו מספר)
אחוז שיחות יוצאות שנענו אחוז המענה עבור כל השיחות היוצאות באותה מדינה 
משך כל השיחות סך הכל משך דקות השיחה

הדוח מאפשר לקבל תמונת מצב על אחוזי המענה בכל מדינה לפי החשבון המסוים וכך למשל לעזור לכוון משאבים ליעדים מסוימים או להציף בעיה כלשהי בשיחות ליעד מסוים. 

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

  • טווח התאריכים לתצוגה
  • החשבונות אשר עבורם יחושבו השיחות