• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

שיחות נכנסות למעגל המתנה

הדוח מספק תצוגה זמינה של מספרי הטלפון של המתקשרים שנכנסו למוקד, במטרה לאתר את מספר הטלפון שלהם במקרה שנותקה השיחה, או פרטים אחרים לגבי השיחה.

שם עמודה תיאור והערות
מעגל המתנה שם מעגל ההמתנה אליו נכנסה השיחה (שם
המחלקה או המוקד)
זמן כניסת השיחה התאריך והשעה בה נכנסה השיחה למעגל
מספר מזוהה מספר הטלפון של המתקשר
משך המתנה משך ההמתנה טרם המענה
נענתה על ידי שם השלוחה או המשתמש שענה לשיחה (תלוי אם הנציג ביצע כניסה למערכת)
משך שיחה משך השיחה שבוצעה

דוח זה הינו כלי למנהל המוקד שנועד לבקר את השיחות הנכנסות, ומאפשר צפייה בכל השיחות הנכנסות למעגלי ההמתנה השונים במוקד, תוך פירוט זמן ההמתנה ומשך השיחה.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

  • מעגל ההמתנה שברצונך להציג
  • טווח התאריכים להצגה