Dashboard סטטיסטיקות שיחות נכנסות


ניתן לראות את הנתונים של מעגלי ההמתנה השונים שנבחרו להצגה.

ניתן להציג מעגל המתנה יחיד או תצוגה מאוחדת וכוללת של מספר מעגלי המתנה.

  • נתוני מפתח על ביצועי מוקד השיחות הנכנסות בזמן אמת.
  • האם המוקד עומד ברמת השירות הנדרשת.
  • האם המוקד מפספס פניות.
  • האם המתקשרים ממתינים זמן מוגזם למענה וכו'.

באמצעות לחיצה על מקש "עריכה" ניתן לבחור את:

  • מעגלי ההמתנה לתצוגה.
  • שעת תחילת משמרת (זו השעה בה הנתונים יתאפסו).
  • טווח זמן למענה המגדיר רמת שירות רצויה.
  • מינימום זמן המתנה להצגת שיחות ננטשות.
  • מקסימום זמן המתנה להצגת שיחות ננטשות.