כל אחד מכם מקבל בדיוק את המאפיינים שצריך

גם בארגון שלך - לכל אחד תפקיד שונה ושפה מקצועית משלו - למרות שהצרכים שלכם שונים, עליכם לקיים תקשורת אחידה. לכן, אתם זקוקים למערכת תקשורת בה כל אחד ממשתמשי הקצה בארגון, על צרכיו המגוונים והמשתנים, עושה שימוש בפתרון שמותאם בייחוד עבורו.

Agent

הנציגים במוקד הטלפוני שזקוקים למאפייני שיחה בסיסיים.ללא צורך בגישה ליישומים ניהוליים או תהליכי עבודה אוטומטיים.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • BlackList

Super-Agent

הנציגים במוקד הטלפוני שזקוקים למאפייני אוטומציה של תהליכי עבודה ושיפור תפוקות, בנוסף למאפייני שיחה בסיסיים.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • BlackList

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • API

 • Fax2Mail - ישראל

 • חייגן

Super-Agent

הנציגים במוקד הטלפוני שזקוקים למאפייני אוטומציה של תהליכי עבודה ושיפור תפוקות, בנוסף למאפייני שיחה בסיסיים.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • BlackList

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • API

 • Fax2Mail - ישראל

 • חייגן

Supervisor

הדרג הניהולי במוקד שזקוק לתצוגת זמן-אמת לצורך ניטור ביצועי המחלקה, וניהול מיטבי ואופרטיבי של צוות הנציגים.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • BlackList

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • API

 • Fax2Mail - ישראל

 • חייגן

 • Real Time & Monitoring

 • מספר טלפון ישיר - ישראל

 • הרשאות ניהול מחלקה

Supervisor

הדרג הניהולי במוקד שזקוק לתצוגת זמן-אמת לצורך ניטור ביצועי המחלקה, וניהול מיטבי ואופרטיבי של צוות הנציגים.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • BlackList

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • API

 • Fax2Mail - ישראל

 • חייגן

 • Real Time & Monitoring

 • מספר טלפון ישיר - ישראל

 • הרשאות ניהול מחלקה

Operative

עובד/ת החברה שעושה שימוש מועט בטלפון המשרדי, ורוב התקשורת הארגונית מתנהלת בתוך גבולות הארגון.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

Office Worker

עובד/ת החברה שעושה שימוש תדיר בטלפון המשרדי ועיקר התקשורת מתנהלת אל מחוץ לגבולות הארגון.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • Real Time & Monitoring

Office Worker

עובד/ת החברה שעושה שימוש תדיר בטלפון המשרדי ועיקר התקשורת מתנהלת אל מחוץ לגבולות הארגון.
 • שלוחה חכמה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • Real Time & Monitoring

Director

דרג ניהולי שעושה שימוש תדיר בטלפון המשרדי וזקוק למאפייני תקשורת אוטומטיים בתהליכי העבודה אשר מסייעים בניהול מיטבי של חברי הארגון שבאחריותו.
 • שלוחה חכמה

 • שלוחה מקבילה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • חדר ועידה וירטואלי

 • Real Time & Monitoring

 • Mail2Fax - ישראל

 • API

 • חייגן

 • הרשאות ניהול מחלקה

Director

דרג ניהולי שעושה שימוש תדיר בטלפון המשרדי וזקוק למאפייני תקשורת אוטומטיים בתהליכי העבודה אשר מסייעים בניהול מיטבי של חברי הארגון שבאחריותו.
 • שלוחה חכמה

 • שלוחה מקבילה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • סרגל נציג

 • חדר ועידה וירטואלי

 • Real Time & Monitoring

 • Mail2Fax - ישראל

 • API

 • חייגן

 • הרשאות ניהול מחלקה

HomeOffice

עובד/ת החברה הנדרשים לחיבור תקשורת מרוחק למוקד הטלפוני של הארגון. חיבור זה מאפשר לעובד/ת המוקד הטלפוני לשמור על נוכחות עבודה זהה לזו של כל נציג/ה, ולנהל תקשורת עסקית רציפה מול לקוחות בדיוק כאילו שוהה במשרד.
 • שלוחה חכמה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • Fax2Mail - ישראל

 • Mail2Fax - ישראל

 • סרגל נציג

 • BlackList

 • API

 • תמיכה מרוחקת בסיסית ברשת ביתית

Developer

משתמשי קצה בדרג תפעולי-טכני שתפקידם להטמיע אינטגרציות עם מערכות מידע חיצוניות או ליצור אפיון של מערכת התקשורת מבחינה טכנולוגית, וזקוקים לסל מאפיינים בסיסי לצרכי תירגול ו/או בדיקה, ללא עלות.
 • שלוחה חכמה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 30 ימים

 • נתב שיחות (IVR)

 • מספר טלפון ישיר - ישראל

 • API

 • יוצאות עד 2 דקות לשיחה

 • גישת API מלאה

Power-user

סמכות ניהולית, שמסתייע במאפייני תקשורת אוטומטיים בתהליך העבודה, ובתצוגת זמן אמת לניטור הפעילות העסקית.

› שימוש תדיר בטלפון המשרדי    › תקשורת מרובה אל-ומחוץ לארגון

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח.לת

צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 • שלוחה חכמה

 • שלוחה מקבילה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • חדר ועידה וירטואלי

 • Fax2Mail - ישראל

 • Mail2Fax - ישראל

 • מספר טלפון ישיר - ישראל

 • API

 • Real Time & Monitoring

 • הרשאות ניהול מחלקה

Power-user

סמכות ניהולית, שמסתייע במאפייני תקשורת אוטומטיים בתהליך העבודה, ובתצוגת זמן אמת לניטור הפעילות העסקית.

› שימוש תדיר בטלפון המשרדי    › תקשורת מרובה אל-ומחוץ לארגון

אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח.לת

צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

 • שלוחה חכמה

 • שלוחה מקבילה

 • חיווי שיחות, לחישה, חטיפה והאזנה

 • Google chrome plugin

 • מוסיקה בהמתנה

 • תא קולי למייל

 • הקלטת שיחות ואחסון למשך 12 חודשים

 • חדר ועידה וירטואלי

 • Fax2Mail - ישראל

 • Mail2Fax - ישראל

 • מספר טלפון ישיר - ישראל

 • API

 • Real Time & Monitoring

 • הרשאות ניהול מחלקה

כותרת עם טיזר להורדה

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים

להורדת מסמך רישיונות משתמשים

הנה כמה מהארגונים שכבר בחרו בנו

מתקשרים, מתייעצים, מדברים | 3023* | ואפשר כמובן להשאיר פרטים