שרידות ויתירות

שרידות

שרידות משמעה מעבר אוטומטי בין Data Centers שונים במקרה של תקלה –במידה וחוות שרתים X נפלה, כל המידע והיישומים יועברו באופן אוטומטי בתוך דקות אל חוות שרתים Y, ותבטיח המשך רציף, מגובה ויציב של המערכות השונות בענן.

יתירות

יתירות משמעה כפילות של שימור המידע במספר מקומות שונים, והצגת המידע מהמקום הזמין ביותר. יתירות מושגת על ידי שיכפול המידע במהירות האפשרית לדיסק נוסף או מחשב נוסף.