Mobility - זמינות מכל מקום

פתרונות התקשורת של Voicenter מאפשרים למשתמשי המערכת להיות זמינים מכל מקום בארץ או בעולם - ובכל זמן, על מנת להבטיח שהעסק יהיה תמיד זמין ללקוחותיו, לא יפסיד שיחות שירות או מכירה.

הפתרונות של Voicenter זמינים לשימוש בכל מקום, מכל מחשב, או מכל מכשיר סלולארי, באמצעות מגוון רחב של תכונות ייחודיות שהחברה פיתחה לקהל לקוחותיה:

  • שלוחת הסלולאר העיסקית של Voicenter - הסים החכם שמתפקד כשלוחה במרכזיה לכל דבר. פתרון ייחודי ובלעדי של חברת Voicenter שמייתר לחלוטין את הצורך באינטרנט לצורך קיום השיחות במרכזיה.
  • ניתוב שיחות מתקדם וגמיש המאפשר ניתוב לכל שלוחה או טלפון בעולם.
  • פתרון מאובטח המאפשר עמידה בתקנות ופתיחת המערכת או ניהול החשבון מכתובות IP מורשות בלבד.
  • הקלטת השיחות וסנכרונן לCRM נשמרת - לא משנה מאיפה מדברים.
  • זיהוי יוצא בשיחות יוצאות - אם מספר הטלפון של הארגון, ולא מנייד פרטי או הנייח הביתי.
  • תמיכה באפליקציות SIP לסמארטפונים (כפתרון ארעי בלבד, איכות השמע והזמינות מוגבלת ואינה מובטחת). 
 
Mobility - זמינות מכל מקום