ניהול שלוחות

היכרות

שלוחות

 

 טבלת השלוחות מציגה את כל השלוחות המשויכות למשתמשים המופיעים ברשימת המשתמשים מימין לטבלה.

ניתן להוסיף שלוחות רק על ידי הוספת משתמש.

להלן פירוט עמודות טבלת השלוחות:

שם השלוחה השם אשר הוגדר לשלוחה במועד יצירת השלוחה
סוג שלוחה סוג השלוחה מציין את אופן השימוש בשלוחה (שימוש כסופטפון, טלפון IP, אפליקציה לנייד וכולי)
שם משתמש המשתמש אליו משויכת השלוחה
מספר מזוהה המספר המזוהה של השלוחה (מופיע בצד הלקוח)
מצב הקלטה הצגת ההגדרה הנוכחית עבור הקלטת שיחות יוצאות בלבד (שיחות נכנסות מוגדרות מנתב השיחות)
חיוג מהיר מספר החיוג המהיר של השלוחה
מצב חיווי מצב החיבור של השלוחה. ירוק = שלוחה פעילה, אפור = שלוחה מנותקת
משתמש מחובר  הצגת המשתמש שנמצא כרגע בלוגין בשלוחה הנוכחית
מחק כפתור מחיקת שלוחה
ערוך כפתור עריכת שלוחה

תצוגת כל הגדרות השלוחה

1. בטבלת השלוחות, לחצו על גלגל השיניים לצד שם השלוחה.

הגדררות שלוחה (1)

2. התצוגה המורחבת של הגדרות השלוחה תיפתח.

3. לפתיחת התצוגה המורחבת של כל השלוחות יחד, לחצו על הרחב הכל.

4. לסגירת התצוגה המורחבת של כל השלוחות יחד, לחצו על צמצם הכל.

5. לחצו על פרטי שלוחה נוספים בכדי להציג את:

    • דגם המכשיר המחובר בפועל.
    • כתובת ה-IP של המכשיר.
    • מועד הבדיקה האחרונה של חיבור המכשיר לאינטרנט.

פרטי שלוחה

עריכת פרטי שלוחה

1. לחצו על סמל העיפרון לצד השלוחה אותה ברצונכם לערוך (בעמודת ערוך)

   ומייד לאחר מכן תפתח חלונית הגדרות השלוחה.

שמור הגדרות שלוחה

2. שנו את ההגדרות הדרושות.

3. לחצו על שמור לשמירה וסגירת החלון.

 

פירוט הגדרות שלוחה:

מזהה מספר מזהה ייחודי לשלוחה אשר מסופק באופן אוטומטי ולא ניתן לעריכה
שם שלוחה שם השלוחה שהוזן
שם משתמש SIP שם משתמש של השלוחה לצורך הגדרת השלוחה בטלפון IP, סופטפון או כל ציוד/תוכנת קצה
סיסמת SIP סיסמה של השלוחה לצורך הגדרת השלוחה בטלפון IP, סופטפון או כל ציוד/תוכנת קצה
מספר מזוהה מספר מזוהה אשר נבחר עבור השלוחה
מצב הקלטה – שיחות יוצאות האם השלוחה מקליטה או לא מקליטה שיחות יוצאות (הגדרת הקלטת שיחות נכנסות מבוצעת מנתב השיחות) 
שיטת חיוג שיטת החיוג מגדירה כיצד נחייג מהשלוחה ליעדים גיאוגרפיים שונים. בחירה במדינה מסויימת תייתר את הצורך לחייג קידומת עבור מדינה זו ובהתאמה הקידומת לא תוצג במספר המזוהה בשיחה יוצאת. לדוגמא: אם בחרתם בגרמניה, בחיוג אליה לא תצטרכו להקיש קידומת וגם המספר המוצג לנמען בשיחה יוצאת לא יכיל קידומת.
סוג שלוחה סוג השלוחה מגדיר באיזה ציוד או תוכנת קצה תשמש השלוחה
קישור מהווה את כתובת ה- IP הראשית אליה מחוברת השלוחה בצד המרכזייה
הוצאת שיחות רק ע"י משתמש מחובר הגדרה זו מציינת האם המשתמש חייב לבצע כניסה בכדי להוציא שיחות
דגם מכשיר  דגם המכשיר בו מוגדרת השלוחה
מצב סנכרון מכשיר מצב סנכרון ההגדרות של השלוחה למכשיר הטלפון. הגדרה זו צריכה להיות על אל תסנכרן לאחר סנכרון מוצלח אחד 
כתובת MAC כתובת ה- MAC של מכשיר הטלפון בו מוגדרת השלוחה