Cpanel

ממשק הCPANEL
מגוון רחב של כלי טלפוניה וניהול מוקדים באופן ידידותי ויעיל נמצאים במרחק קליק אחד. באיזור זה תוכלו לקבל מידע נרחב אודות השימוש בכלי ניהול המוקד והמרכזיה הארגונית שלנו בגמישות רבה ובממשק ידידותי ובעברית. אנא בחר באחד מהמדריכים הבאים כדי להכיר טוב יותר את ממשק ה Cpanel: