Pop Up Screen

סייעו לנציגים להשיג את המטרות שלהם וליהנות מתהליך עסקי חלק, כך שהם יקבלו את המידע הנחוץ על המתקשר בדיוק ברגע שהם צריכים את זה. האינטגרציה שולפת את המידע באופן אוטומטי ישירות מתוך מערכת ה-CRM שלכם ומציגה לנציג המטפל את פרטי הלקוח/ליד/חשבון/איש קשר המתקשר אליכם עוד לפני מענה לשיחה על מנת לספק חווית שירות יותר נעימה.
תיאור של אינטגרציית הקפצת מסך

הסבר כללי:

 

איך השירות עובד?

1. מתבצעת שיחה נכנסת מלקוח מתקשר.
2. תוסף לדפדפן כרום של Voicenter שולח את פרטי השיחה אל שרת שלכם בעזרת בקשת Http (אינטגרציית הקפצת המסך ניתנת למימוש ללא התוסף לכרום באמצעות Real-Time API).
3. השרת שלכם מעבד את המידע ומחזיר תשובה לתוסף לכרום של Voicenter.
4. התוסף לכרום שלנו מציג ויזואלית במסך של הנציג את שם הלקוח, בלחיצה על הבועית הייעודית ניתן לפתוח את כרטיס הלקוח.

 

pop screen how it works

 

פורמט הבקשה:

1. GET
2. POST

 

פורמט תגובה:

1. JSON

 

דוגמא לפנייה (Request) של Voicenter לקישור שיסופק על ידיכם:

1. GET:

1
2
     
https://www.yourdomain.com/contact_search.asp?phone=0722776772&ivrid=202010111sdsd3684752bcb3d&extenU
ser=SIPSIPl&did=0722776773&statusCall=Ringing
    

2. POST- Application/X-WWW-Form-Urlencoded:1
     
phone=0722776772&ivrid=202010111sdsd3684752bcb3d&extenUser=NaDzw5Ol&did=0722776773&status=Ringing
    

פירוט פרמטרים בשליחת בקשה (Request) מ-Voicenter:

שם שדה תיאור סוג שדה
phoneמספר טלפון של הלקוחמחרוזת
ivridמזהה שיחה ייחודימחרוזת
extenUserמזהה שלוחה ייחודי.
התוסף מעביר את המזהה של השלוחה שבה התרחש צלצול/מענה/ניתוק.
מחרוזת
didמספר טלפון שאליו הלקוח קצה התקשר.מחרוזת
statusCallמצב השיחה.
הערך יהיה "Ringing" עבור שיחות נכנסות כאשר הן מצלצלות.
עבור שיחות יוצאות שמחייגות ליעד סטטוס השיחה יהיה Dialing.
מחרוזת

אלו הם הפרמטרים שעליכם להעביר בתשובה שלכם: 

שם שדה תיאור סוג הפרמטר רשות/חובה
STATUSמקבל אך ורק ערך "OK", ערך אחר יעיד על בעיה בצד לקוח (מצד מערכת המידע שלכם).
שימו לב כי OK צריך להיות באותיות גדולות.
מחרוזתחובה
URLקישור לכרטיס הלקוח שאותר בתוך מערכת המידע שלכם.מחרוזתרשות
CLIENTNAMEשם הלקוח שאותר במערכת המידע שלכם.מחרוזתרשות
TOTALכמות הרשומות שאותרו שנמצאו במערכת המידע.מספר שלםרשות
COMPANYשם החברה של הלקוח המתקשר שאותרה במערכת המידע שלכם.מחרוזתרשות

דוגמא לתשובה שעליכם להעביר בפורמט JSON

{
"STATUS": "OK",
"URL": "https://www.yourdomain.com/contact_search.asp?user_phone=0722776772",
"CLIENTNAME": "John Doe",
"TOTAL": 1,
"COMPANY": "Voicenter"
}

מידע חשוב:

1. ניתן להוריד את התוסף כרום כאן. לאחר הורדת התוסף, תתבקשו להזין את שם המשתמש והסיסמא הייחודיים לכל משתמש אותם ניתן למצוא בממשק Cpanel.

2. התוסף מותקן בעמדת המחשב המקומית של כל נציג, שליחת בקשות יבוצעו דרך כתובת ה-IP של הרשת ממנה הנציג מחובר לרשת.

3. במקרה בו שיחה תצלצל בו זמנית במספר שלוחות במקביל, כל תוסף לכרום ישלח בקשה נפרדת לשירות אינטרנט (Web-Service) בנקודת הקצה (End Point). לדוגמא, אם שיחה מצלצלת בעשר שלוחות במקביל, וכל אחד מהנציגים עושה שימוש בתוסף לכרום של Voicenter, עשרה בקשות HTTP ישלחו לשרת לקוח (Client Server) וכל אחד מהם ימתין לתגובה.

4. בהגדרות התוסף לכרום של Voicenter, תתבקשו לקבוע איזה סוג של שיחות יקפיצו את המסך (נכנסות/ יוצאות/ קליק2קול). במילים אחרות, באיזה סוג שיחה התוסף לכרום ישלח בקשה. לדוגמא, ניתן להגדיר שהתוסף יקפיץ מסך אך ורק בשיחות יוצאות (כלומר יתעלם משיחות יוצאות).

 

 

הגדרת תוסף לכרום

 

 

5. במידה והמתקשר מוגדר כאיש קשר במערכת ה-CRM ונשלח קישור (שדה "URL"), לחיצה על ידי הנציג על החלונית שמוקפצת על המסך תפתח חלון חדש בדפדפן עם הכרטיס לקוח. ניתן להגדיר בהגדרות התוסף שעמוד איש הקשר יפתח באופן אוטומטי ללא צורך בפעולה מצד הנציג בעת שיחה נכנסת.

 

 

הגדרות תוסף לכרום

 

 

תוסף לכרום של Voicenter:

התוסף לכרום של Voicenter מאפשר מעבר להקפצת המסך גם Click2Call (חיוג בלחיצה) המחובר באופן מיידי עם החשבון שלכם ב-Voicenter. ה-Click2Call מאפשר חיוג מתוך כל דף אינטרנט אשר נפתח בדפדפן כרום - קליק ימני על המספר הרצוי ובחירה בclick2call מתוך התפריט גלילה שנפתח אוטומטית. תכונת ה-Click2Call מאפשרת להגדיר חיבור שיחה לשלוחת Voicenter, טלפון נייד, מספר חיצוני או כל יעד רצוי לחיבור השיחה. 

 

שימו לב: 

בעת התקנת התוסף מתקבלת התראה "This extension will have access to all browsing history and private data on all websites". מדובר בהתראת ברירת מחדל שמוצגת בכל תוסף שדורש הרשאת גישה של סקריפט תוכן לכל אתרי האינטרנט. הגישה הזו נדרשת לטובת זיוי מספרי טלפון לחיוג בקליק במקום שתחייגו באופן ידני.