• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

מיצוי זמן המתנה למענה לפי נציג

chart ID: 99

דוח זה מציג סיכום של ססטוסי השיחה השונים בהתאם לסיום השיחה בכל עמדה בה מחובר נציג, עבור שיחות נכנסות בלבד. 

חשוב לזכור שהדוח מודד כמות צלצולים בכל שלוחה ולא כמות שיחות. 

הדוח מותאם ללקוחות אשר מבצעים כניסה ויציאה למערכת (Login)

ניתן למצוא את הדוח בתוך רשימת הדוחות במוניטור בשם: Ringing timeout per user- Hot seating  

שם עמודה תיאור והערות
שם הנציג שם הנציג אליו הגיעה השיחה
משך צלצול ממוצע עבור שיחות נכנסות משך זמן הצלצול הממוצע בעמדת הנציג עבור שיחות נכנסות
משך צלצול מקסימלי עבור שיחות נכנסות משך זמן הצלצול הארוך ביותר שחווה הנציג מתוך סך הצלצולים הנכנסים לעמדה
סה"כ משך צלצול עבור שיחות נכנסות משך זמן המצטבר של כל הצלצולים הנכנסים בעמדת הנציג
סה"כ צלצולים נכנסים סך כל הצלצולים הנכנסים שהגיעו לעמדת הנציג.
סה"כ צלצולים נכנסים שנענו סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו במענה
סה"כ צלצולים נכנסים שלא נענו עקב מיצוי זמן המתנה סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו באין מענה עקב מיצוי זמן המתנה
סה"כ צלצולים נכנסים שנדחו סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו באין מענה עקב דחיית השיחה על ידי הנציג
סה"כ צלצולים נכנסים בזמן שיחה פעילה סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו באין מענה מאחר והעמדה לא הייתה פנויה
סה"כ צלצולים נכנסים שנענו במקום אחר סך כל הצלצולים הנכנסים שהסתיימו במענה ביעד אחר ולא בעמדת הנציג
סה"כ צלצולים נכנסים שלא נענו מסיבה אחרת סך כל הצלצולים הנכנסים שלא נענו עקב אי זמינות עמדת הנציג. למשל בעיה במכשיר הטלפון עצמו או בעיות רשת בשלוחה / במשרד

דוח זה מאפשר לקבל סיכום של כמות הצלצולים הנכנסים לנציגים בחלוקה לסטטוסי השיחה השונים

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

  • הנציגים אשר יכללו בדוח
  • טווח התאריכים להצגה