• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

סך הכל שיחות יוצאות ליום

chart ID: 46

דו"ח זה מיועד למוקד בו מוציאים שיחות.
מספק תמונה יומית ברורה לכמות השיחות היוצאות מהמוקד בכל יום, עם אורך הזמן הממוצע לשיחה בכל יום, כמות השיחות וכמות היעדים.

שם עמודה תיאור והערות
תאריך היום אליו מתייחס ריכוז הנתונים
סה"כ שיחות מספר השיחות שבוצעו
משך שיחה ממוצע משך שיחה בממוצע למהלך היום
יעדים מספר היעדים (מספרים) אליהם חייגו
מספר הנציגים מספר הנציגים אשר ביצעו את השיחות
 • הספק הוצאת השיחות בכל יום.
 • שינויים בממוצע משך השיחות.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

 • המשתמשים אשר עבורם יספרו השיחות
 • טווח התאריכים לתצוגה