ממשק ניהול המרכזייה

ניהול השלוחות ומשתמשי הקצה, איתור הקלטות השמע ואיפיון הנתב ומעגלי ההמתנה - כל הגדרות השימוש בטלפונייה הארגונית, במערכת ניהול אישית משלך.

מתקשרים, מתייעצים, מדברים | 3023* | ואפשר כמובן להשאיר פרטים