חיוג מהיר

היכרות

סרגל חיוגים מהירים

חיוגים מהירים משמשים בעיקר למטרת התקשרות בין שלוחות פנים או חוץ ארגוניות בצורה מהירה, על ידי חיוג של 2 עד 4 ספרות במקום למספר באורך מלא. סוגי ההתקשרות הנפוצים ביותר לשימוש עם חיוג מהיר בין שלוחות הם חיוג, חטיפה והעברה שיחות.

במרכזיית Voicenter קיימים חמישה סוגים של חיוגים מהירים:

  • חיוג מהיר לשלוחה/מספר טלפון
  • חיוג מהיר עבור חטיפה ממעגל המתנה
  • חיוג מהיר עבור הפניה לתפריט בנתב השיחות
  • חיוג מהיר לתא קולי
  • חיוג מהיר לאינטרקום (רמקול)

טבלת חיוגים מהירים

טבלת החיוגים המהירים מציגה את כל החיוגים המהירים בחשבון.

להלן פירוט העמודות בטבלת החיוגים המהירים:

שם משתמש המשתמש אליו משויך החיוג המהיר
שם שם עבור החיוג המהיר
סוג יעד מיצג את סוג החיוג המהיר (אחד מחמשת הסוגים)
יעד היעד אליו מפנה החיוג המהיר (שם שלוחה, מספר טלפון, שם מעגל המתנה וכולי)
מספר חיוג מהיר המספר אותו יש לחייג בכדי לבצע את החיוג המהיר
סוג חיוג מהיר טווח ארגוני - מאפשר לכל המשתמשים בארגון להשתמש בחיוג המהיר שהוגדר
טווח אישי - מאפשר שימוש בחיוג המהיר רק למשתמש אליו משויך החיוג המהיר שהוגדר
ערוך כפתור לעריכת הגדרות החיוג המהיר 
מחק כפתור למחיקת החיוג המהיר (אין יכולת לשחזר חיוג מהיר שנמחק) 

הגדרת טווח חיוגים מהירים

ניתן להגדיר שני סוגים של טווחי חיוג מהיר:

טווח ארגוני - חיוגים מהירים המוגדרים בטווח זה ניתנים לשימוש על ידי כל אחד בארגון.

טווח אישי - חיוגים מהירים המוגדרים בטווח זה ניתנים לשימוש רק על ידי המשתמש אליו משוייך החיוג המהיר. לדוגמא- אורי הגדיר חיוג מהיר לטלפון של בת זוגתו, רק הוא מהשלוחה הפרטית שלו יוכל להשתמש בחיוג מהיר זה.

הגדרת טווח ארגוני:

1. לחצו על ערוך טווח ארגוני לחיוגים מהירים.

ערוך טווח חיוגים מהירים

2. בחרו את החשבון עבורו משוייך הטווח (בכדי להגדיר טווח אחד לכל הארגון, יש לבצע את הגדרת הטווח מהחשבון הראשי ולא מתת חשבון).

3. בחרו מספר לתחילת הטווח הארגוני.

4. בחרו מספר סוף הטווח הארגוני (בכדי לאפשר שימוש בטווח אישי, יש להשאיר מספרים מחוץ לטווח הארגוני. כלומר, לא להגדיר טווח ארגוני מהמספר המינימלי ועד המקסימלי).

5. לחצו על שמור לסיום.

חשוב: הטווח האישי הוא כל המספרים אשר לא נכללו בטווח הארגוני.

טווח ארגוני לחיוגים מהירים

 

הוספת חיוג מהיר לשלוחה/מספר טלפון

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את אופציית שלוחה/מספר טלפון.

בחירת שלוחהמס טלפון

3. בחרו שם עבור החיוג המהיר החדש.

4. בחרו את מספר החיוג המהיר מתוך רשימת המספרים הפנויים.

חיוג מהיר שם ומספר

5. בחרו האם להוסיף את המספר לכפתורי החיווי בטלפון (כפתורי החיווי בטלפון יוגדרו אוטומטית עם החיוגים המהירים הראשונים שהוגדרו).

הוסף חיוווי

6. בחרו האם החיוג המהיר הוא עבור שלוחה פנימית בארגון או מספר טלפון חיצוני.

7. בחרו את שם השלוחה או הזן את המספר.

8. לחצו על שמור לסיום.

חיוג מהיר טלפון שלוחה (1)

הוספת חיוג מהיר לחטיפה ממעגל המתנה

יש להגדיר מעגל המתנה לפני הגדרת החיוג המהיר.

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את חיוג מקוצר למעגל המתנה.

חיוג מקוצר למעגל המתנה

3. בחרו שם עבור החיוג המהיר החדש.

4. בחרו את מספר החיוג המהיר מתוך רשימת המספרים הפנויים.

חיוג מהיר שם ומספר

5. בחרו האם להוסיף את המספר לכפתורי החיווי בטלפון (כפתורי החיווי בטלפון יוגדרו אוטומטית עם החיוגים המהירים הראשונים שהוגדרו).

הוסף חיוווי

6. בחרו מעגל המתנה ממנו תרצה לאפשר חטיפת שיחות באמצעות החיוג המהיר.

חיוג מהיר מעגל המתנה

7. לחצו על שמור לסיום.

הוספת חיוג מהיר לתפריט בנתב שיחות

יש להגדיר תפריט בנתב לפני הגדרת החיוג המהיר.

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את תפריט בנתב השיחות.

חיוג מהיר נתב שיחות

3. בחרו שם עבור החיוג המהיר החדש.

4. בחרו את מספר החיוג המהיר מתוך רשימת המספרים הפנויים.

חיוג מהיר שם ומספר

5. בחרו האם להוסיף את המספר לכפתורי החיווי בטלפון (כפתורי החיווי בטלפון יוגדרו אוטומטית עם החיוגים המהירים הראשונים שהוגדרו).

הוסף חיוווי

6. בחרו תפריט בנתב השיחות אליו יהיה ניתן להתקשר או שאליו יפנו שיחות באמצעות החיוג המהיר.

7. לחצו על שמור לסיום.

קיצורים בחירה בתפריט נתב

הוספת חיוג מהיר לתא קולי

יש להגדיר תא קולי לפי הגדרת החיוג המהיר.

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את תא קולי.

קיצורים תא קולי

3. בחרו שם עבור החיוג המהיר החדש.

4. בחרו את מספר החיוג המהיר מתוך רשימת המספרים הפנויים.

חיוג מהיר שם ומספר

5. בחרו האם להוסיף את המספר לכפתורי החיווי בטלפון (כפתורי החיווי בטלפון יוגדרו אוטומטית עם החיוגים המהירים הראשונים שהוגדרו).

הוסף חיוווי

6. בחרו את התא הקולי אליו יהיה ניתן להתקשר או שאליו יפנו שיחות באמצעות החיוג המהיר.

7. לחצו על שמור לסיום.

חיוג מקוצר תא קולי (1)

הוספת חיוג מהיר לאינטרקום (כריזה)

חיוג מהיר לאינטרקום מאפשר ביצוע פעולת "כריזה", על ידי חיוג לשלוחה אחת או קבוצת שלוחות (בו זמנית) והפעלת מענה אוטומטי במצב רמקול בצד המקבל את השיחה (יש לוודא תמיכה של הגדרה זו במכשיר אליו מבצעים את החיוג).

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את אינטרקום (כריזה).

חיוג מהיר אינטרקום

3. בחרו שם עבור החיוג המהיר החדש.

4. בחרו את מספר החיוג המהיר מתוך רשימת המספרים הפנויים.

חיוג מהיר שם ומספר

5. בחרו האם להוסיף את המספר לכפתורי החיווי בטלפון (כפתורי החיווי בטלפון יוגדרו אוטומטית עם החיוגים המהירים הראשונים שהוגדרו).

הוסף חיוווי

6. בחרו את קבוצת הכריזה אליה יהיה ניתן להתקשר באמצעות החיוג המהיר (ראה הגדרת קבוצות כריזה בהמשך).

בחירת קבוצת קריזה

7. בחרו האם לאפשר לנמענים לשמוע אחד את השני - וכך ליצור שיחת ועידה מאולצת.

8. בחרו האם להשמיע הקלטה בתחילת השיחה - את ההקלטה יש להוסיף מדף "הקלטות מערכת".

9. בחרו האם להתקשר לחברי קבוצה הנמצאים בשיחה וכמה זמן להמתין למענה (המתנה למענה רלוונטית רק בחיוג ליעד אחד).

הגדרות כריזה

10. לחצו על שמור לסיום.

יצירת קבוצת כריזה

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את אינטרקום (כריזה).

חיוג מהיר אינטרקום

3. לחצו על הוספה/עריכת קבוצות כריזה.

הוספה עריכה קבוצות כריזה

4. לחצו על הוסף קבוצת כריזה.

5. תנו שם לקבוצה.

6. בחרו את השלוחות בהן תבוצע הכריזה (ניתן לבחור מספר שלוחות בבת אחת).

7. לחצו על הוסף בכדי להוסיף את השלוחות לקבוצה.

8. לחצו על שמור לסיום ושמירה.

עריכת קבוצת כריזה

עריכת קבוצת כריזה

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את אינטרקום (כריזה).

חיוג מהיר אינטרקום

3. לחצו על הוספה/עריכת קבוצות כריזה.

הוספה עריכה קבוצות כריזה

4. לחצו על הקבוצה אותה יש לערוך.

5. בצעו שינוי שם והסרה/הוספה של שלוחות.

6. לחצו על שמור לסיום ושמירה.

שינוי קבוצות כריזה

מחיקת קבוצת כריזה

1. לחצו על הכפתור "+" לצד הכותרת חיוג מהיר.

Plus חיוג מהיר

2. סמנו את אינטרקום (כריזה).

חיוג מהיר אינטרקום

3. לחצו על הוספה/עריכת קבוצות כריזה.

הוספה עריכה קבוצות כריזה

4. לחצו על הקבוצה אותה יש להסיר.

5. לחצו על מחק קבוצה (הקבוצה נמחקת באופן מיידי).

6. לחצו על שמור לסיום.

מחיקת קבוצת כריזה (1)