DRP - שרידות מאסונות

מערכות Voicenter מצויידות בשלל מנגנוני ניטור ובקרה המנטרים באופן שוטף את רכיבי השירות השונים ומבטיחים תגובה פרואקטיבית לכל אירוע. נפילת אינטרנט במשרד או הפסקת חשמל - לא ישביתו יותר את מערכות הארגון ומשתמשיו יוכלו להמשיך ולהשתמש בשירותים דרך תשתיות חלופיות.

גם בעולם המערבי של היום, ישנם מקרי קיצון. אספקת החשמל או האינטרנט יכולים להפגע ואיתם - ארגונים שלא נערכים מראש - עשויים להיות מושבתים לחלוטין. פתרונות הענן ומנגנוני הDRP של Voicenter יבטיחו שרידות עסקית לצרכים השונים של הארגון:

  • ניתוב לנייד של העובד - במידה ואין מענה או אין רישום בשלוחה המשרדית.
  • פתרונות גיבוי לאינטרנט כגון חיבור כפול או משולש, מודם-ראוטר סלולארי, וכד'.
  • עבודה מול מספר חוות שרתים, כך שגם במקרה קיצון של נפילת חוות שרתים - יש גיבוי.
  • חיבור בחוות השרתים מול מספר ספקי ISP בישראל וניתוב באמצעות BGP דינאמי שמבטיח זמינות מקסימלית.
  • כלל ההגדרות והמידע של הלקוח נשמרים ומשוכפלים למספר חוות שרתים ברחבי העולם כך שהמידע שלכם בVoicenter תמיד נשמר.
  • הוספה בשירות עצמי של כתובות הIP של האתרים השונים, ופתרונות הכוללים זיהוי ועדכון אוטומטי שלהם במקרה של החלפת כתובת.
 
DRP - שרידות מאסונות