הרשאות

היכרות

סרגל הרשאות

ממשק ההרשאות מאפשר ניהול גמיש של הרשאות בין משתמשים מסוג חטיפה, האזנה, לחישה והתפרצות לשיחה. ניהול ההרשאות מאפשר להגדיר בצורה ספציפיות מי יכול לבצע כל פעולה כלפי משתמש אחר בארגון.

שירות זה ניתן אך ורק למשתמשים עבורם השירות פעיל.

 מושגים בממשק ניהול ההרשאות:

  • חטיפה - היכולת לענות לשיחה המצלצלת בשלוחה אחרת באמצעות "חטיפה" של השיחה על ידי שלוחה אחרת.
  • האזנה - היכולת להאזין לשיחה המתקיימת בשלוחה אחרת ללא יכולת לשמוע את המאזין.
  • לחישה - היכולת להאזין לשיחה ובנוסף "ללחוש" לנציג, כך שרק הנציג (בצד המרכזיה) יכול לשמוע את ה"לוחש".
  • התפרצות - היכולת להתפרץ לשיחה המתקיימת בשלוחה אחרת וכך בעצם ליצור שיחת ועידה, ללא הזמנה על ידי אחד ממשתתפי השיחה המקורית.

 טבלת הרשאות

חסימת ביצוע כל הפעולות כלפי משתמש

הוראות אלה הן למקרה בו יש צורך למנוע מכל הארגון מלבצע חטיפה, האזנה, לחישה והתפרצות כלפי משתמש מסויים.

1. לחצו על גלגל השיניים לצד המשתמש המיועד להיות חסום לכולם (בכדי לאתר את המשתמש במהירות - לחצו על Ctrl+F לפתיחת חיפוש בדף).

גלגל שיניים הרשאות

2. לחצו על חסום מתחת למשפט "חסום ניסיונות האזנה, חטיפה, לחישה והתפרצות למשתמש זה".

חסום הרשאות

3. לצד המשתמש יופיע המשפט "אין יכולת להאזין למשתמש זה".

אין יכולת להאזין

4. קביעת הגדרה זו תמנע מלהגדיר כל הגדרה אחרת כלפי משתמש זה.

5. לביטול הגדרה זו, לחצו על אפשר מתחת למשפט "חסום ניסיונות האזנה, חטיפה, לחישה והתפרצות למשתמש זה".

אפשר הרשאות

אפשר ביצוע כל הפעולות כלפי משתמש

הוראות אלה הן למקרה בו יש צורך לאפשר לכל הארגון לבצע חטיפה, האזנה, לחישה והתפרצות כלפי משתמש מסויים.

1. לחצו על גלגל השיניים לצד המשתמש המיועד להיות פתוח לכולם (בכדי לאתר את המשתמש במהירות - לחצו על Ctrl+F לפתיחת חיפוש בדף).

גלגל שיניים הרשאות

2. לחצו על אפשר מתחת למשפט "אפשר לכולם לבצע האזנה, חטיפה, לחישה והתפרצות למשתמש זה".

אפשר לכולם לקבל הרשאות

3. אשרו את ההתראה שתופיע ("ההגדרות אופסו. כל המשתמשים רשאיים לבצע פעולות האזנה, חטיפה, לחישה והתפרצות.").

אשר הגדרת התראות אופסו

4. כעת כל המשתמשים בארגון מורשים לבצע את כל הפעולות כלפי המשתמש שהוגדר.

הגדרת הרשאות ספציפיות בין משתמשים

הוראות אלה הן עבור יצירת הגדרת הרשאה בין שני משתמשים. אנו מגדירים מה משתמש א' מורשה לבצע כלפי משתמש ב'.

1. לחצו על גלגל השיניים לצד המשתמש המיועד להיות חסום לכולם (בכדי לאתר את המשתמש במהירות - לחצו על Ctrl+F לפתיחת חיפוש בדף).

גלגל שיניים חסום לכולם

2. הגדרות ההרשאה כלפי משתמשים אחרים נמצאות מתחת לכותרת "כאן ניתן לבחור אילו פעולות משתמש זה מורשה לבצע למשתמשים אחרים"

כאן ניתן לבחור הרשאות

3. ההגדרה הראשונית כלפי כל המשתמשים היא "כן" מאחר וכל המשתמשים מורשים לבצע הכל כלפי כל המשתמשים האחרים בארגון כברירת מחדל.

4. לביצוע הגדרת חסימה ראשונה כלפי אחד המשתמשים, לחצו על לא עבור אחת מאפשרויות ולחלופין כן על מנת לשנות את ההגדרה.

  • ניתן לסמן בראש הטבלה על מנת לקבוע את אותה ההגדרה לכל המשתמשים.
  • ניתן לסמן "לא לכל השורה" על מנת לקבוע את אותה ההגדרה לאותו המשתמש עבור כלל האפשרויות.

לא לכל השורה

5. בהגדרה הראשונה כלפי כל משתמש, יופיע חלון עם 3 אפשרויות, בחרו אחת מהאפשרויות:

  • החל את החוק בין Voicenter User 1 ו-Admin User Voicenter בלבד (שאר המשתמשים לא יושפעו בעקבות הגדרה זו).
  • העתק את החוק כלפי Admin User Voicenter לשאר המשתמשים בארגון (בכל המחלקות).
  • החל את החוק בין Voicenter User 1 ו-Admin User Voicenter, כאשר כלל הארגון יחסם לכל הפעולות כלפי Admin User Voicenter.

 

בחר אפשרות

6. סמנו V לצד "זכור את הבחירה ואל תציג את ההודעה הזו שוב" במידה ותרצה להשתמש תמיד באותה בחירה בהגדרה ראשונית כלפי משתמש.

7. לחצו על כפתור השמירה בשורת המשתמש כלפיו בוצעה ההגדרה או על שמור בתחתית טבלת המשתמשים (ללא פעולת השמירה ההגדרה לא תכנס לתוקף).

שמור הרשאות