• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

מיצוי זמן המתנה למענה לפי שיחה

chart ID: 55

דו"ח זה מציג פירוט מעמיק של סטטוסי השיחות השונים עבור כל שיחה נכנסת בשלוחת הנציג.

הסטטוסים מייצגים את האופן בו הסתיימה כל שיחה ביחס לכל נציג.

ניתן למצוא את סיכום הנתונים של דו"ח זה בדוחות 'מיצוי זמן המתנה למענה לפי נציג' ו 'מיצוי זמן המתנה למענה לפי שלוחה'

חשוב לזכור שהדוח מודד כמות צלצולים נכנסים בכל שלוחה ולא כמות שיחות

ניתן למצוא את הדוח בתוך רשימת הדוחות במוניטור בשם:  Ringing timeout per call 

שם עמודה תיאור והערות
מועד השיחה הזמן בו התקבלה השיחה בשלוחת הנציג
מספר מזוהה המספר המזוהה של השיחה הנכנסת
שם הנציג/ה שם הנציג אליו הגיעה השיחה
שלוחה שם השלוחה בה צלצלה השיחה
משך צלצול (שניות) משך הצלצול של השיחה בשלוחה עד שבוצע מעבר אוטומטי, מענה או ניתוק כתוצאה מהמתנה מקסימלית
סטטוס צלצול מציג את האופן בו הסתיימה השיחה (פירוט סטטוסי הצלצול בהמשך)
מקור השיחה מקור הצלצול של השיחה הנכנסת (מעגל המתנה, נתב, העברת שיחה וכולי)
שם מעגל המתנה במידה ומקור השיחה ממעגל המתנה, יופיע שם המעגל

  

פירוט סטטוסי הצלצולים השונים:

Answered: צלצול נכנס שהסתיים בסטטוס מענה

Timeout:   צלצול נכנס שהסתיים באין מענה עקב מיצוי זמן המתנה

User busy:צלצול נכנס שהסתיים באין מענה מאחר ועמדת הנציג לא הייתה פנויה

Rejected:  צלצול נכנס שהסתיים באין מענה עקב דחיית השיחה על ידי הנציג

Answered elsewhereצלצול נכנס שנענה ביעד אחר ולא בעמדת הנציג (למשל צלצול שנענה בשלוחה אחרת)

Other: צלצול נכנס שהסתיים באין מענה עקב אי זמינות השלוחה אליה הגיעה השיחה. יכולים להיות מספר גורמים לכך, ביניהם בעיה במכשיר עצמו עליו השלוחה מוגדרת או בעיות רשת בשלוחה או במשרד.

דו"ח זה מאפשר לבצע מעקב אחר הדרך בה שיחות מסתיימות על ידי הצגת סטטוס הסיום של כל שיחה ומאיזה מקור הגיעה כל שיחה.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

  • המשתמשים אשר יכללו בדו"ח
  • טווח התאריכים להצגה