• תעסוקה
  • גרף
  • תעסוקה
  • לפי יום
  • גרף
  • תעסוקה
  • גרף
  • גרף

סטטיסטיקה מורחבת למשתמש

chart ID: 60

דו"ח זה מספק את תצוגת הנתונים הרחבה ביותר עבור כל נציג.

עמודה תיאור והערות
משתמש שם הנציג
סה"כ שיחות כל השיחות - יוצאות ונכנסות
שיחות פנימיות סך הכל שיחות פנימיות
משך כל השיחות זמן מצטבר עבור כל השיחות
משך שיחה ממוצע זמן שיחה ממוצע
נענו כמות השיחות שנענו
לא נענו כמות השיחות שלא נענו
משך חיוג זמן חיוג מצטבר
שיחות יוצאות כמות כל השיחות היוצאות - כולל גם שיחות עם משך 0 
משך שיחות יוצאות זמן מצטבר עבור שיחות יוצאות
משך ממוצע לשיחות יוצאות ממוצע משך שיחה יוצאת
שיחות יוצאות שנענו כמות שיחות יוצאות שנענו
שיחות יוצאות שלא נענו כמות שיחות יוצאות שלא נענו
שיחות נכנסות  כמות השיחות הנכנסות
משך שיחות נכנסות זמן מצטבר עבור שיחות נכנסות
משך ממוצע לשיחות נכנסות  ממוצע משך שיחה נכנסת
שיחות נכנסות שנענו  כמות שיחות נכנסות שנענו
שיחות נכנסות שלא נענו  כמות שיחות נכנסות שלא נענו 
שיחות שהועברו  מספר השיחות שנענו והועברו לשלוחה אחרת
משך שיחות שהועברו  זמן מצטבר של כל השיחות שהועברו 
משך ממוצע לשיחה שהועברה  אורך שיחה ממוצע לשיחות שהועברו
משך משמרת  זמן משמרת מצטבר
נענו לשעה נטו  ממוצע מענה לשיחות במהלך שעה לפי חישוב נטו
נענו לשעה ברוטו  ממוצע מענה לשיחות במהלך שעה לפי חישוב ברוטו
נענו לשעה ברוטו (פנוי=עבודה)  ממוצע מענה לשיחות במהלך שעה לפי חישוב ברוטו, כאשר זמן פנוי נחשב לזמן עבודה (מוקד שיחות נכנסות)
אחוז תעסוקה נטו  אחוז תעסוקה נטו מתוך המשמרת
אחוז תעסוקה ברוטו (פנוי=עבודה)  אחוז תעסוקה ברוטו מתוך המשמרת, כאשר זמן פנוי נחשב לזמן עבודה (מוקד שיחות נכנסות)
תעסוקה ברוטו (פנוי=עבודה, יוצאת=אוט' אדמינ.)  אחוז תעסוקה ברוטו מתוך המשמרת, כאשר זמן פנוי נחשב לזמן עבודה והוגדר כי בזמן שיחה יוצאת, הסטטוס של הנציג הופך להפסקה אדמיניסטרטיבית באופן אוטומטי
אחוז תעסוקה ברוטו אחוז תעסוקה ברוטו מתוך המשמרת
משך זמן פנוי משך זמן פנוי מצטבר
אחוז זמן פנוי אחוז הזמן הפנוי מתוך זמן המשמרת
משך ממוצע בין שיחות זמן ממוצע בין שיחות
הפסקות Lunch* כמות הפסקות צהריים
משך Lunch* משך זמן מצטבר של הפסקות צהריים
הפסקות Administrative* כמות הפסקות אדמיניסטרטיביות
משך Administrative* משך זמן מצטבר של הפסקות אדמיניסטרטיביות
הפסקות Private* כמות הפסקות פרטיות
משך Private* משך זמן מצטבר של הפסקות פרטיות
הפסקות Other* כמות הפסקות אחרות
משך Other* משך זמן מצטבר של הפסקות אחרות
הפסקות Training* כמות הפסקות הדרכה
משך Training* משך זמן מצטבר של הפסקות הדרכה
הפסקות Team meeting* כמות הפסקות פגישת צוות
משך Team meeting* משך זמן מצטבר של הפסקות הדרכה
הפסקות Brief* כמות הפסקות תדרוך
משך Brief* משך זמן מצטבר של הפסקות תדרוך
סך הכל סטטוסי עבודה מספר הסטטוסים המשקפים זמן עבודה, אשר בהם היה הנציג
סך הכל משך עבודה משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן עבודה
סך הכל סטטוסי הפסקה מספר הסטטוסים המשקפים זמן הפסקה, אשר בהם היה הנציג
סך הכל משך הפסקה משך הזמן הכולל בו היה הנציג בסטטוסים המשקפים זמן הפסקה
משך צלצול ממוצע משך זמן הצלצול הממוצע בהוצאת או קבלת שיחות
משך צלצול מקסימלי משך זמן הצלצול הארוך ביותר שחווה הנציג 
סך הכל משך צלצול משך הזמן המצטבר של כל הצלצולים
סך הכל צלצולים סך כל הצלצולים שהגיעו לנציג או שהוציא הנציג
נענו (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו במענה
סיום תקין אך ללא מענה (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו בצורה תקינה מבחינת המערכת אך לא נענו אצל הנציג (כנראה נענו בשלוחה אחרת)
שיחה נדחתה (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו בדחיית השיחה
לא זמין (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו עם שגיאת אי זמינות
נענה ביעד אחר (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו במענה ביעד אחר
מספר לא קיים (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים (בשיחות יוצאות) שעבורם התקבלה שגיאת מספר לא קיים
אין תגובה (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו לאחר שלא הייתה תגובה מהצד אליו התקשרו
אין מענה (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו ללא מענה
בעיית רשת (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו עקב בעיה ברשת
סיבה אחרת (סטטוס צלצול) סך הכל צלצולים שהסתיימו עקב סיבות אחרות
כמות העברות להחזק מספר הפעמים בהן הנציג העביר שיחה למצב החזק
משך מצב החזק סך משך הזמן במצב החזק
אחוז מהזמן במצב החזק אחוז מזמן כל השיחות במצב החזק 

* שמות הסטטוסים (הפסקות) יכולים להופיע בצורה שונה, בהתאם להגדרות הספציפיות שהגדרתם בחשבונכם. השמות המופיעים בטבלה הם השמות המופיעים כברירת מחדל.

דו"ח זה מרחיב את הנתונים של דו"ח סטטיסטיקת שיחות ותעסוקה למשתמש. ניתן באמצעותו להפיק כמעט כל ניתוח של פעילות נציג במוקד.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן:

  • לבחור את המשתמשים אשר עבורם ייספרו השיחות וההפסקות.
  • להגדיר את טווח התאריכים לתצוגה.
  • להגדיר משך שיחה מינימלי להצגת שיחות בדו"ח.