• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

שיחות יוצאות שבוטלו

chart ID: 32

הדו"ח מיועד בעיקר למוקד של שיחות יוצאות.
הטבלה מכילה את רשימת השיחות היוצאות, שבוטלו על ידי הנציג כעבור פחות מ- X שניות של חיוג ליעד. מטרת הדו"ח להציג ולהבליט נציגים שלא המתינו מספיק למענה ביעד לפני שהחליטו לוותר ולנתק.

שם עמודה תיאור והערות
שלוחה שם השלוחה ממנה התקשרו
משתמש שם המשתמש שביצע את השיחה (מופיע אם מבצעים כניסה למערכת)
זמן ביצוע השיחה תאריך ושעה בה השיחה חויגה
מספר היעד מספר היעד אשר אליו חייגו
משך צלצול (שניות) משך הזמן בשניות בו צלצל היעד טרם ביטול השיחה על ידי הנציג
 • מי מהנציגים נוהג לוותר ולנתק את השיחה היוצאת במהירות.
 • באיזה שעות בדרך כלל נציגים מסויימים "מתעייפים" ומוותרים מהר יותר.
 • ממוצע זמן מענה בצד הלקוח.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

 • השלוחות שברצונך להציג בגרף
 • הגדרת תקופת הזמן אותה תרצה להציג
 • הזמן המינימלי להצגת שיחות אשר נחשבות לשיחות שנותקו