• תעסוקה
 • גרף
 • תעסוקה
 • לפי יום
 • גרף
 • תעסוקה
 • גרף
 • גרף

שיחות נכנסות למספר לאורך היום

chart ID: 21

ציר זמן המציג את הפעילות במספרי הטלפון ומתייחס לשיחות הנכנסות לאורך יום פעילות, ומאפשר בקרה על פריסת הפעילות היומית של השיחות הנכנסות למוקד.
במעבר עכבר מעל כל מקטע של שיחה ניתן לראות מי התקשר ומי ענה, ואת משך השיחה.
הגרף בנוי מציר ה– X המסמן את שעות היום וציר ה– Y בו מופיעים מספרי הטלפון אשר קיבלו שיחות נכנסות באותו יום.
השיחות הנכנסות מיוצגות ע"י קו באורך השיחה.
במקרה והשיחה לא נענתה, יהיה כתוב: No Answer, במקרה של מספר שיחות במקביל תוצג רק שיחה אחת בגרף.

 • בדיקת זמני העבודה בפועל של הנציגים (כמה זמן הם מבלים בשיחות, מאיזה מספר מגיעות שיחות ומתי).
 • איזה שעות ביממה הן שעות "מתות" ללא שיחות נכנסות.
 • השוואה בעומס בין מספרי טלפון שונים במוקד (משמש במקרה בו מפרסמים מספר מודעות עם מספרי טלפון שונים - ורוצים לראות את מקור השיחות וצפיפותן לאורך היום).
 • לאילו שיחות באילו מספרים לא ענו לשיחות.

באמצעות לחיצה על כפתור עריכה ניתן לבחור את:

 • המספרים שברצונך להציג בגרף
 • היום אותו אתה מעוניין להציג