כל מה שהמוקד הטלפוני שלך צריך כדי לעשות את אותו הדבר

רק הרבה, הרבה יותר טוב.